Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

LOs evne til å samle interesser gjør sterk

- LO og fagbevegelsen er den mest aktive og demokratiske kanalen vi har her i landet, og da kommer selvfølgelig bekymringene knyttet til klimautfordringene og oljeutvinning også fram her. Men LO er ikke et politisk parti. LO er en samfunnsaktør som bygger sin kraft på evnen til å smelte sammen ulike meninger og interesser. Innta et helhetlig samfunnsperspektiv. Det er nettopp evnen til å samle interessene som gjør LO sterk. Det er for meg helt utenkelig at en LO-kongress vedtar å legge ned arbeidsplasser og forby våre medlemmer å ha framtidsutsikter, særlig når et slik standpunkt er fundert i symbolpolitikk og følelser.

Dette sa forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet under LOs olje- og gasskonferanse i Bodø mandag. Eggum påpekte at denne bolken handler om hva partene kan gjøre for olje- og gassnæringen. - Fellesforbundet og IndustriEnergi, jeg og Frode, skal – sammen med Mette i Fagforbundet - ta ansvar for å samle LO, understreket han.
- Jeg møter mange medlemmer og tillitsvalgte som er frustrert over denne stadige utsettelsen av konsekvensutredningen. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er de mest utforskede havområdene i verden. Den første forvaltningsplanen for Lofoten ble lagt fram i 2006. Og en oppdatert forvaltningsplan ble lagt fram i en stortingsmelding våren 2011. Som grunnlag for denne oppdateringen var det utarbeidet 18 rapporter på til sammen om lag 1500 sider.


Etter denne oppdateringen ble det igjen startet en ny kunnskapsinnhenting som ble lagt fram høsten 2012. Oppsummeringen av disse rapportene viser at havområdet fra Lofoten og nordover i Barentshavet er et av de mest produktive fiskeområdene i verden. De er produktive, men ikke mer utsatte eller sårbart enn andre deler av sokkelen. Heller ikke værforhold, bølgehøyder eller geologi er veldig forskjellig fra forholdene i Norskehavet og Nordsjøen. Flere tiår med miljøovervåkning og tilgjengelig statistikk viser at utslippene fra oljevirksomheten blir færre og de blir mindre, sa forbundslederen blant annet i sin innledning.

Les hele innledningen til Jørn Eggum