Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Mekling for LO Stat

Store deler av landet blir berørt hvis LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet om pensjoner innen natt til lørdag 17. september. AIM Norway og Norlandia Pasienthotell er blant de virksomhetene i Fellesforbundet som omfattes av meklingen.

Her er samlet uttak: 2041 (Per virksomhet i parantes)

AIM Norway, Kjeller (302)
Drammen Scener, Drammen (15)
Flytoget, Oslo (9)
Norlandia Myrertoppen barnehage, Oslo (5)
Norlandia Skistua barnehage, Oslo (6)
Norlandia Sten-Tærud barnehage, Skedsmo (11)
Norlandia Sørumsand barnehage, Sørum (11)
Norlandia Vardefjellet barnehage, Ullensaker (9)
Norlandia Mogreina barnehage, Ullensaker (10)
Norlandia Ulven Naturbarnehage, Fjell (3)
Norlandia Naustvika barnehage, Fjell (6)
Norlandia Kårtveitpollen barnehage, Fjell (11)
Norlandia Breivika barnehage, Bodø (4)
Norlandia Nissebo barnehage, Bodø (5)
Norlandia Vollen barnehage, Bodø (11)
Norlandia Polarmåsen barnehage, Tromsø (22)
Norlandia Pasienthotell St. Olav, Trondheim (26)
Ruter, Oslo (86)
SIVA, Selskapet for industrivekst, Trondheim (20)
SiO Mat og Drikke, Oslo (45)
Studentsamskipnaden i Bergen (130)
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (131)
Studentsamskipnaden i Stavanger (37)
Studentsamskipnaden i Østfold (20)
Vinmonopolet, hele landet (1114)

- Jeg konstaterer at Spekter er allergiske mot ansattes medbestemmelse på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Eivind Gran (bildet), forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

LO Stat opplever Spekter pensjonsangrep som en unødvendig inngripen. - Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.

Gigantmekling.
Før sommeren strandet forhandlingene mellom Spekter og LO Stat i område 9. LO Stat skal mekle samtidig for 13 virksomheter. I flertallet av virksomhetene handler meklingen om pensjon. LO Stat skal mekle på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). En gigantmekling rett og slett. Riksmekleren har satt av fire dager og fem meklere på forsøket på å løse floken.
Blir det ikke enighet kan 2.041 ansatte være i streik fra arbeidstidens start lørdag 17. september.


- Vi har alltid vist vilje til samarbeid og moderasjon når det er nødvendig. Nå er det opp til Spekter å vise vilje til å respektere ansattes rettigheter på pensjon. Vi kan ikke gå på akkord med ansattes lønn og rettigheter, sier Eivind Gran.
Disse skal i mekling 13. til 16. september.

Her blir det mekling med uenighet om pensjon:
•    Vinmonopolet
•    Ruter
•    Flytoget
•    SIVA, Selskapet for industrivekst
•    Norlandia Barnehagene
•    AIM Norway
•    Studentsamskipnaden i Bergen
•    Studentsamskipnaden i Stavanger
•    Studentsamskipnaden i Østfold

Her blir det mekling på andre saker enn pensjon:
•    Drammen Scener
•    Norlandia Pasienthotell
•    Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
•    SiO Mat og Drikke


Om Spekter-forhandlingene
A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:
1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak