Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Meklingsbrudd for hotell og restaurant

Fellesforbundet har meldt brudd i meklingen for Riksavtalen for hotell og restaurant. Fellesforbundet og NHO Reiseliv møtes derfor til tvungen mekling hos Riksmekleren onsdag 20. april kl 12.00. 3 450 medlemmer på 363 bedrifter er omfattet av meklingen.

Hvis partene ikke blir enige innen fredag kveld, vil 3 351 medlemmer på 356 NHO-bedrifter i Buskerud, Hordaland, Nordland, Oslo, Sør-Trøndelag og Vestfold bli tatt ut i streik. I tillegg kommer 99 medlemmer på sju bedrifter i Buskerud, Oslo, Sør-Trøndelag og Hordaland som har direkteavtale med Fellesforbundet. Bedriftene som er omfattet er både hoteller, restauranter, bedriftskantiner mm.

Meklingen starter onsdag 20. og vil fortsette torsdag 21. og fredag 22. april 2016. Utløp for meklingen er fredag 22. april kl. 24.00. I henhold til arbeidstvistlovens frister, ble meklingen begjært avsluttet før meklingsstart. Det er Ola Berg Lande som er mekler. En eventuell konflikt på Riksavtalen vil igangsettes fra kl. 06.00 lørdag den 23. april.

Som vanlig i meklinger er partene underlagt taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan fortelle noe om hva som skjer i selve meklingen. Men forbundets hjemmeside blir oppdatert hvis det skjer noe spesielt. Det er forbundssekretær Clas Delp som er forhandlingsleder for Fellesforbundet.

Se hvilke NHO-bedrifter som er omfattet av meklingen

Se bedrifter med direkteavtale