Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fortsatt mekling for byggfagene

Fristen i meklingen for byggfagene går ut om drøye to timer, ved midnatt. Det er fortsatt ingen avklaring mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for byggfagene.

Det er meldt plassfratredelse for i alt ca. 16 400 organiserte arbeidstakere i ca. 800 bedrifter tilsluttet Byggenæringens Landsforening og bedrifter som Fellesforbundet har direkteavtaler med på Fellesoverenskomsten for byggfag.

Hvis det ikke oppnås enighet om en avtale, vil det bli streik fra arbeidstidas begynnelse onsdag 6. april kl 06.00.

Partene er underlagt taushetsplikt og det er derfor ikke mulig å informere om hva som skjer. Det er bare mekler Carl Petter Martinsen som kan informere om det som skjer.