Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Eggum hardt ut mot Statoil

– De norske leverandørene som fortsatt vinner kontrakter, er de helt nye – de som ikke holder seg med egne ansatte, men baserer seg på innleid arbeidskraft med lavere lønninger og dårligere vilkår. De erfarne norske bedriftene, som har vært med å utvikle sokkelen gjennom 40 år, taper, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i et intervju i Dagens Næringsliv.

Ifølge forbundslederen er grunnlaget for det norske oljeeventyret at slike seriøse bedrifter langs kysten har produsert fagarbeidere som Statoil og andre selskaper har rekruttert.

– Når Statoil løper fra sitt samfunnsansvar, kan konsekvensen bli at vi mister kompetansen som er avgjørende for fremtidig vekst, sier Eggum i intervjuet med Dagens Næringsliv.

Han bekrefter også at mange leverandører til Statoil vegrer seg for å kritisere selskapet.

– Bedriftene er redde for mulig fremtidig ordreinngang. Når Statoil utgjør 80 prosent av norsk sokkel, har de bukta og begge endene. Slik selskapet nå forvalter sitt ansvar, opptrer Statoil mer som et troll enn et lokomotiv, sier Eggum.

Bekymringen for leverandørindustrien og Statoils dominans gjorde at Fellesforbundet i mars skrev et brev til olje- og energiminister Tord Lien. Det viste til at Stortinget understreket viktigheten av å opprettholde et mangfold blant leverandørene etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Fellesforbundet har bedt regjeringen iverksette en gjennomgåelse av situasjonen for leverandørindustrien slik Stortinget forutsatte etter sammenslåingen, skriver Dagens Næringsliv.

I slutten av mai møtte Jørn Eggum oljeminister Tord Lien