Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Normaldagen består

Fellesforbundet har ikke «solgt» normaldagen, skriver forbundsleder Jørn Eggum i denne kommentaren i Klassekampen 7. april. Forbundet har imidlertid sagt ja til en prøveordning der arbeidstiden kan legges mellom 06.00 og 19.00, men: Ordinær arbeidstid består!

Klassekampen 07.04.2016, side 24

I en artikkel i gårsdagens Klassekampen onsdag uttrykkes det uro over at Fellesforbundet kan ha «solgt» normalarbeidsdagen. Jeg kan berolige med at det har vi ikke. I verkstedsdelen av vår industrioverenskomst vil det nå som før stå at dersom det ikke er enighet om noe annet, så skal arbeidstiden fastsettes mellom klokka 7 og 16. Men så har vi denne gangen som tidligere vært åpne for at dersom det er enighet om det lokalt, så kan arbeidstida legges innenfor et annet tidsrom.

Vi har gjennom mange år hatt bestemmelser i avtalen om dette. I dagens bestemmelse er det to åpninger for dette. Denne ene går på arbeidstid mellom 6 og 17, og den andre mellom 6 og 18.

Ved oppgjøret nå i frontfaget ble vi enige med arbeidsgiverne om å innføre en prøveordning for denne avtaleperioden der en ved lokal enighet kan legge arbeidstida mellom 6 og 19. Grunnen for at vi gikk med på dette er at det kan finnes tilfeller innenfor vår industri der det kan være riktig av hensyn til bedrift og produksjon å legge ordinær arbeidstid innenfor et slikt tidsrom. Men vi er veldig klare på at det er en prøveordning, og lengden på den ordinære arbeidstida er fortsatt 7,5 timer (8 timer inkludert ubetalt spisepause).

I protokollen fra oppgjøret er det nedfelt at erfaringene med en slik ordning skal evalueres, og at vi skal innhente informasjon om erfaringene både fra arbeidsgivere og tillitsvalgte. Det står også at denne prøveordningen «kommer automatisk til bortfall dersom partene ikke avtaler noe annet».

Vi kommer til å følge erfaringene med en slik bestemmelse nøye. Ser vi at bestemmelsen blir brukt for å presse tillitsvalgte til å være med på arbeidstidsordninger mot sin vilje, og som kan føre til en utglidning av normalarbeidsdagen, kommer vi selvsagt til å si nei til en slik eller liknende bestemmelser i 2018. Da er det dagens bestemmelser som vil gjelde.

Det er alltid slik at tillitsvalgte kan bli presset av useriøse arbeidsgivere å være med på noe de er uenige i, enten det er innenfor eller utenfor avtaleverket. Men da skal tillitsvalgte vite at de har sin organisasjon i ryggen for å bistå dem.

© Klassekampen