Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny avtale om støtte til Sør-Afrika

Internasjonal solidaritet er viktig for Fellesforbundet. Derfor viderefører vi vår støtte til Norsk Folkehjelps prosjektet for sosiale, økonomiske og politiske rettigheter i Sør-Afrika!

Fellesforbundet støttet Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Afrika gjennom forrige landsmøteperiode. Tirsdag 26. april undertegnet forbundsleder Jørn Eggum en ny samarbeidsavtale for perioden 2016 til 2019. Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, undertegnet for sin egen organisasjon.

Gjennom Norsk Folkehjelp støtter Fellesforbundet følgende lokale samarbeidspartnere i Sør-Afrika:

Interesseorganisasjonen TCOE: Organisasjonen fremmer organisering og skolering som middel for endring. Samarbeidet gjelder tiltak som gjør organisasjoner av menn og kvinner i lokalsamfunn i Sør-Afrika bedre i stand til å fremme egne interesser, sikre inntekts- og livsgrunnlaget og fremme krav om jordreformer og bedre jordbrukspolitikk.

Crisis in Zimbabwe: En koalisjon av organisasjoner i Zimbabwe som kjemper for demokrati Koalisjonen har også et regionalt kontor i Johannesburg, Sør-Afrika, for å kunne jobbe bredere i regionen og på kontinentet.

Right 2 Know: Kampanjen sloss for å bevare et sterkt vern for ytringsfriheten blant annet mot den såkalte «secrecy bill». R2K er i dag blitt Afrikas viktigste forkjemper for ytringsfrihet, for varslere, for rett til informasjon og retten til kommunikasjon.

Abahlali baseMjondolo: En organisasjon av shack dwellers (slumbeboere) i Durban som slåss for bedre hus, rettigheter til land, kommunale tjenester og mot korrupsjon. Kampanjen deres går ut på at slumområdene i Sør-Afrika skal oppgraderes og få skikkelig elektrisitet og vanntilførsel, heller enn å flytte beboerne ut i periferien.

African Institute for Agrarian Studies (Aias): En uavhengig forskningsinstitusjon som driver med politisk påvirkningsarbeid innen land- og naturressurser – gjennom forskning, dialog opplæring og distribusjon av informasjon.

I alt støtter Fellesforbundet Norsk Folkehjelp med kr. 500 000 årlig. Pengene fordeles slik:

•Kr 450 000 til Norad – egenandeler for programstøtte SAP

•Kr 50 000 til politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk samarbeid blant tillitsvalgte, avdelinger og klubber.

Signert samarbeidsavtale finner du her.

Etter undertegnelsen av avtalen ble det utnevnt et nytt ambassadørkorps i fellesforbundet, som skal bidra til å spre informasjon og engasjement om samarbeidsprosjektet. Korpset består av en representant fra hvert ADK-område. For inneværende avtaleperiode ble følgende ambassadører utnevnt:

•ADK Øst: Terje Fjellum avdeling 850

•ADK Indre-Øst: Trine Plassen avdeling 650

•ADK Sør-Øst: Ivar Sætre avdeling 7

•ADK Sør-Vest: Inger-Kristin Byberg avdeling 25

•ADK Vest: Jorge Dahl avdeling 751

•ADK Midt-Norge: Odin Johan Ingebrigtsen avdeling 768

•ADK Nord: Tom Arne Utne avdeling 53