Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Økning i antall fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

- Dette er alvorlige tall, men er ikke overraskende ut i fra de funn vi selv gjør i denne bransjen, sier forbundssekretær Per Skau. Han understreker imidlertid at det er ikke arbeidstakerens feil at tallene er så høye, men derimot manglende styring, oversikt og samhandling på arbeidsplassen.

Rapporten slår imidlertid fast at det er nedgang i antall dødsfall. – Hvis de store entreprenørene fortsatt sier opp egne ansatte og bruker innleide og underleverandører i større grad, så frykter vi at denne nedgangen er av midlertidig karakter, sier Skau.

- Når arbeidsgiverne velger å bruke ufaglærte utenlandske arbeidstakere fra bemanningsbyrå med tvilsom arbeidsgiverpolitikk, så er det vel nesten naturlig at denne gruppen blir overrepresentert i slike statistikker. Ved bruk av slike byråer stilles det ekstra krav til opplæring og adferds styring, påpeker forbundssekretæren.

Les pressemeldingen fra Arbeidstilsynet