Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Økt konfliktstøtte i uke to

Fellesforbundets ledelse har i dag vedtatt å øke streikebidraget fra og med streikeuke to. Sats for andre uke blir på 4000 kroner.

Streiken på Riksavtalen går nå snart inn i sin tredje uke. Forbundsleder Jørn Eggum sier at han er stolt over den entusiasmen og streikegleden som medlemmene på Riksavtalen har. - Beslutningen er en honnør for godt utført arbeid så langt, sier han.

Streikebidraget til medlemmer i full stilling er kr 3 380 pr uke. Medlemmer som går i streik utover en uke, vil få et bidrag på kr 4000 fra og med andre uke de er i streik. Det økte bidraget vil av tekniske grunner bli utbetalt etter at konflikten er avsluttet.

Konfliktstønad for uke 1:
Retningsgivende sats for medlem i full stilling er kr 3 380,- pr. uke.

Konfliktstønad for uke 2 og ut konflikten:
Retningsgivende sats for medlem i full stilling økes til
kr 4000,- pr. uke.