Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forhandlinger og meklinger

Meklingen for frontfagene pågår for fullt, mens det er pause i meklingene byggfagene og byggeindustrien. Forhandlingene for Riksavtalen starter torsdag.

Utløpet for forhandlingene om Industrioverenskomsten (frontfaget) er lørdag kl 24.00. Oppnås det ikke enighet, vil det bli streik fra arbeidstidas begynnelse søndag. Blir det enighet, vil forslaget gå ut til uravstemning blant medlemmene.

Meklingen for byggfagene har pause for øyeblikket, men vil komme i gang igjen mandag 4. april. Meklingen for byggeindustrien har også pause, her er det berammet ny mekling 7. april.

Torsdag kl 14.00 overleveres kravene fra Fellesforbundet til NHO Reiseliv for Riksavtalen.

Stønadssatsen for medlemmer som tas ut i konflikt er på kr 3 380 per uke.