Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Regjeringen kan gjøre noe nå!

- Utvid permitteringsregelverket til 52 uker. Framskynd anskaffelsen av kystvaktfartøyer og innfas null- og lavutslippsteknologi når nye ferge- og hurtigbåtanbud utlyses av fylkeskommunene, sa forbundsleder Jørn Eggum da han innledet på Haugesundkonferansen 2016.

Jørn EggumHaugesundkonferansen har siden starten i 1993 utviklet seg til å bli den toneangivende maritime konferansen i Norge. Eggum påpekte at regjeringen kan gjøre noe med sysselsettingssituasjonen, og viste til tiltak som er foreslått av Fellesforbundet og Norsk industri.
- Det kan dere gjøre noe med allerede i kveld. (La meg underbygge hvorfor dere bør gjøre det allerede i kveld: En ny rapport fra TIK - Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo viser at 62 prosent av norske bedrifter som leverer til havvind, drar nytte av erfaring fra oljenæringen. Ytterligere 20 prosent drar veksler på bakgrunn og kompetanse fra den maritime næringen. Til sammen over 80 pst. av de spurte bedriftene, altså. Det regjeringen ikke skjønner er at bedriftene må gis tid til å omstille seg og få presentert hva de kan tilby til nye bransjer. Den tiden kan regjeringen gi dem ved å utvide permitteringsregelverket og samtidig fylle på med kompetanse til de ansatte. Dersom de må sies opp, kan det være kroken på døra for disse bedriftene og ledende offshore eller maritime komptansen som skal ta oss inn i både «Havrommet» og det såkalte «grønne skiftet» går tapt på veien.)

- Norsk maritim sektor er verdensledende på å utvikle og levere ferger basert på batteri, brenselcelle og gass. Her må myndighetene ta eventuelle merkostnadene ved innfasing av null- og lavutslippsteknologi når nye ferge- og hurtigbåtanbud utlyses av fylkeskommunene. Her er regjeringen delvis på ballen - det er bra, men ballen er ikke mål ennå!

- Fremskynd anskaffelsen av kystvaktfartøyer som vi uansett skal ha. Slå sammen de to prosjektene til ett prosjekt på tre skip. Det vil gi bedre skip, lavere kostnader og en mer effektiv prosess. Det er flere norske verft som er konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Mitt siste budskap her i dag er at regjeringen bør ta tak i dette nå med bakgrunn i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og innen sommeren få på plass et samarbeid om de nye kystvaktfartøyene mellom Forsvaret og norsk verftsindustri, sa Eggum blant annet.  

Les hele innlegget