Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Rot om permittering

Innovasjon og nye arbeidsplasser kommer i og i tilknytning til allerede eksisterende bedrifter. Men de trenger tid. Det kan regjeringen gi dem ved å utvide permitteringsregelverket, skriver forbundsleder Jørn Eggum i dette innlegget i Dagens Næringsliv, 16.2.

I DNs leder 10. februar kunne vi lese at «bare et lite mindretall av bedriftene» - åtte av ti - stanger i taket for permitteringsreglene. Selv om skrivefeilen ble rettet opp til to av ti, er kredibiliteten i lederen så som så.

Dersom bedriftene ikke tror at de skal få nye oppdrag eller klare å omstille seg, permitterer de ikke, de går til oppsigelse.

Det at det er færre permitterte nå enn i 2009, betyr ikke nødvendigvis at behovet er mindre. Det kan like gjerne være at regelverket ikke er godt nok tilpasset situasjonen.

Det er ingen forskjell i dagpengesatsen om du er permittert eller oppsagt og arbeidsledig. Du får uansett utbetalt rundt 60 prosent av lønnen din. Så er det skapt et inntrykk av at du er innlåst i bedriften hvis du er permittert. Det er feil. Jeg vil tro at det skal mye til for at du takker nei til ny jobb med 100 prosent lønn uavhengig av om du har status som permittert eller arbeidsledig.

DN konkluderer med at «når behovet er omstilling, er permittering et dårlig svar». Men er det riktig? Jeg kan ikke forstå at det skal være bedre å legge ned det vi har for å bygge noe opp på nytt.

Nyskaping i småbedrifter og gjennom gründere er viktig, men realiteten er at mesteparten av innovasjonen og de nye arbeidsplassene kommer i og i tilknytning til allerede eksisterende bedrifter. Men de trenger tid. Den tiden kan regjeringen gi dem ved å utvide permitteringsregelverket og samtidig fylle på med kompetanse til de ansatte.

Dersom de ansatte må sies opp, kan det være kroken på døren.

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet

© Dagens Næringsliv