Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Skatt på sluttvederlag

Som mange sikkert har fått med seg, innførte Stortinget skatt på sluttvederlag f.o.m. 1. januar 2016. Sluttet du i arbeid før denne datoen, kan du fremdeles ha rett til å motta vederlaget skattefritt.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hensikten med Sluttvederlagsavtalen er å yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år og til og med fylte 66 år, blir sagt opp uten av oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom.

De som oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen, har fortsatt rett til å motta vederlaget skattefritt så lenge beregnet sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen er før 1. januar 2016. Det er dermed ikke avgjørende når søknaden er innsendt eller innvilget, eller om pengene utbetales i 2016.

Pensjonsgivende inntekt

De som oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag etter 1.1.2016 må skatte av beløpet. Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen vil etter fjerning av det tidligere skattefritaket, regnes som pensjonsgivende inntekt. Dette vil kunne medføre at utbetalingen avkortes mot ytelser fra NAV.

Alle praktiske sider ved denne endringen er dessverre ikke avklart. Dette medfører at Sluttvederlagsordningen for tiden har en lengre saksbehandlingstid på søknader med sluttdato fra og med 01.01.2016.