Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Skuffet over stortingsmelding om NAV

- Vi er svært skuffet over at samarbeid mellom det enkelte NAV-kontor og tiltaksarrangører overhodet ikke er omtalt i stortingsmeldinga «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som nå er lagt fram. Dette sier forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet.

- Slik Fellesforbundet forstår meldingena skal det nå være opp til Arbeids- og velferdsforvaltningen å bestemme tiltaksarrangørenes rolle i den framtidige tiltakspolitikken. Dette er vi sterkt uenig i. Vi mener Ikke-kommersielle leverandører av attføringstjenester også i framtida bør være den dominerende produsenten av attføringstjenester, påpeker Espe.

Fellesforbundet mener NAV trenger arbeidsmarkedskompetanse for å styrkes både som arbeidsformidler og som bestiller, oppfølger og kontrollør av tiltaksarrangører. Men gjennomføring av tiltak er det ikke-kommersielle leverandører som i det vesentlige må stå for.  

Samtidig som meldingen toner helt ned tiltaksarrangørenes rolle, tones bemanningsbransjens rolle sterkt opp. Dette er Fellesforbundet sterkt uenig i. Den kommersielle bemanningsbransjen er ikke egnet for å integrere mennesker med bistandsbehov inn i arbeidsmarkedet.

- De positive erfaringene fra Ringer i vannet –tiltaket er ikke omtalt i meldingen. Dette underbygger vår frykt om at meldingen har som tenkemåte å bygge ned attføringsbransjens rolle i attføringspolitikken, avslutter forbundssekretær Hege Espe.