Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Start bygging av nye kystvaktskip nå!

Fellesforbundet er glad for at regjeringen i sitt forslag til Langtidsplan for Forsvaret samler byggingen av nye kystvaktfartøy i ett prosjekt.

- For å unngå kostnader ved oppgradering av den gamle Nordkappklassen, er det veldig viktig at det settes av midler allerede i Statsbudsjettet 2017, slik at prosjektering og bygging blir hurtig igangsatt. Da vil de nye skipene kunne være klare til 2021 når de gamle må klasses på nytt – og det til mangemillionkostnader, påpekte forbundssekretær Hege Espe (bildet) i høringen med Stortingets utenriks- og forsvarskomite 24. august.

Se høringen på Stortingets nett-TV her.

Hun understreket også at det mest kostnadseffektive ville være å rette forespørsel om byggingen til norske verft – som har ledende kompetanse på feltet. Forbundssekretæren og Bjørn Hanssen fra Militære Verksteders Samorganisasjon (MVS), la fram Fellesforbundets synspunkter på vegne av medlemmer ved både militære og sivile verksteder.

- Kan svekke forsvarets egenkompetanse

De understreket videre at utvidet konkurranseutsetting eller privatisering av vedlikehold, slik regjeringen foreslår, vil kunne svekke Forsvarets egenkompetanse. Det vil også kunne svekke rekrutteringsgrunnlaget og den operative evnen. I tillegg frykter Fellesforbundet at ytterligere konkurranseutsetting/privatisering i flere tilfeller vil kunne bli dyrere.

Les hele høringssvaret som Fellesforbundet leverte utenriks- og forsvarskomiteen 24.8

Espe framhevet også betydningen av nordområdene hvor sikkerhetsspørsmål, miljøhensyn og behov for kompetansebygging, må sees sammen med hele regionens muligheter for næringsutvikling. I den forbindelse mener forbundet at det er uklokt å legge ned Andøya flystasjon, slik regjeringen foreslår.

- Minimale investeringsbehov

Regjeringen har i sin langtidsplan foreslått nedleggelse og flytting av vedlikeholdsoppgavene fra Karljohansvern verksted i Horten. Dette argumenterte Bjørn Hanssen fra Fellesforbundet MVS imot, med henvisning til at det er minimale investeringsbehov i Horten.

- Flytting vil gi Forsvaret betydelige kostnader og det er grunn til å stille spørsmål ved om kostnadene som presenteres i proposisjon 151 S er riktige, uttalte Hanssen.