Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Støtt HKs krav overfor Expert!

- Fellesforbundet støtter Handel og Kontor sitt krav om å videreføre tariffavtalene ved Expert Norge sine butikker! Det sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

- Expert har valgt å ikke være medlem av noen arbeidsgiversammenslutning, og har sagt opp tariffavtalene med sine ansatte. Da har de samtidig valgt å ta avstand fra den norske måten å organisere arbeidslivet på som har gitt vekst og velstand i Norge de siste 100 årene – den norske modellen. Expert-ledelsens handlinger er svært alvorlige og uttrykker den tenkningen og ideologien som blant annet har ført til rasering av det amerikanske arbeidslivet, påpeker Eggum.

- Fellesforbundet ønsker at ansatte i Expert skal ha forutsigbare lønns- og arbeidsforhold med blant annet avtalefestet pensjon fra 62 år og femte ferieuke, forankret i landsomfattende tariffavtaler. Dette er beste måten å sikre ansattes rettigheter og medbestemmelse og maktbalansen mellom arbeidsgiver og ansatte. De ansatte vil være taperne på Expert-ledelsens alternativ med bonuser på bekostning av trygge lønnsvilkår som ivaretas av Handel og Kontor og de tillitsvalgte i Expert sine butikker.

- Vi er glade for at tariffavtalen fortsatt skal gjelde i flere av Expert sine butikker.

- Vi oppfordrer derfor alle ansatte i Expert til å organisere seg i Handel og Kontor for å sikre sine lønns- og arbeidsvilkår, sier Jørn Eggum!