Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Svak skogsatsing fra regjeringen

Verdikjeden Skog og Tre, der Fellesforbundet er medlem, reagerer med skuffelse over at regjeringen sikrer flertall for skogvern. Regjeringen handler dermed i strid med sin egen erklæring om å legge til rette for økt avvirkning og utvikling av skognæringen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Overraskelsen var stor da det ble kjent at regjeringspartiene sikret flertall for målet om at 10 prosent av skogarealet skal vernes. Dette vil måtte ha en klar negativ virkning på avvirkningen og mulighetene for å utvikle skognæringen.

Les Verdikjeden Skog og Tres brev til regjeringen, sendt 30. mai 2016.

Regjeringen har tidligere vært helt tydelig på at det er et mål å øke avvirkningen av skog i Norge. Dette har blitt sett på som viktig for å bidra både til det grønne skiftet og til å løse den globale klimautfordringen.

Minst mulig konsekvenser

Verdikjeden Skog og Tre ber nå om at Regjeringen i den varslede Skogmeldingen, som for øvrig igjen er utsatt, foretar en vurdering av hvordan målet om 10 prosent skogvern kan nås med minst mulig konsekvenser for:

- avvirkningen i Norge
- potensialet for verdiskaping i næringen
- skognæringens bidrag til det grønne skiftet
- mulighetene for å mobilere mer biomasse fra de norske skogene for å møte klima-utfordringene