Hopp til hovedinnhold

Mekling to timer på overtid

Meklingen på overtid har nå pågått i vel to timer. Fortsatt er det ingen løsning. En viktig beskjed til medlemmer som skal på arbeid lørdag morgen: gå på jobb som vanlig så lenge meklingen er i gang. Følg med på Fellesforbundets hjemmesider som blir oppdatert straks det foreligger noe nytt.

Sist oppdatert 23.04.2016 (kl. 02.37)

Så lenge partene mekler skal medlemmene gå på arbeid som vanlig.

Hvis partene ikke blir enige, vil 3 351 medlemmer på 356 NHO-bedrifter i Buskerud, Hordaland, Nordland, Oslo, Sør-Trøndelag og Vestfold bli tatt ut i streik. I tillegg kommer 99 medlemmer på sju bedrifter i Buskerud, Oslo, Sør-Trøndelag og Hordaland som har direkteavtale med Fellesforbundet. Bedriftene som er omfattet er både hoteller, restauranter, bedriftskantiner mm.

Se hvilke NHO-bedrifter som blir rammet

Se hvilke bedrifter med direkte avtale som blir rammet