Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Travel solidaritetsarbeider

- Norge må ta ansvar i flyktningkrisen sammen med resten av Europa, sier forbundsleder Jørn Eggum til Norsk Folkehjelps blad Appell. Fellesforbundet har vært største bidragsyter i LOs innsamlingsaksjon for å hjelpe syriske flyktninger. Vi gjengir artikkelen her.

APPELL  26.02.2016 side 20-21 
Forfatter: Maria Amelie   

Det er lettere å spikre en intervjuavtale med en popstjerne enn med lederen av Fellesforbundet. Etter et par uker med fram og tilbake med kommunikasjonsavdelingen får jeg endelig 15 minutter ansikt til ansikt med Jørn Eggum.

Det er kanskje et godt tegn at han er vanskelig å få tak i. Det har jo vært tilfeller av ledere som tar seg fryktelig god medietid for å snakke om seg selv. Det kan fort bli mer prat og mindre handling. Og apropos handling. I høst sa LO-leder Gerd Kristiansen at «ekstreme kriser krever ekstreme mål» og satte i gang en innsamlingskampanje for å hjelpe syriske flyktninger. Fellesforbundet ble den største bidragsyteren og bevilget 1,5 millioner kroner til aksjonen. Totalt samlet LO og forbundene inn over ire millioner kroner til Norsk Folkehjelps arbeid for syriske flyktninger. Pengene skal først og fremst brukes i Syria og nabolandene, blant annet for å få etterlengtede matforsyninger inn i landet.

- Engasjementet i forbundet var stort og mange medlemmer har et sterkt ønske om å bidra til å hjelpe mennesker som er på lukt, sa Eggum i forbindelse med innsamlingskampanjen nylig.

NORGE MÅ TA ANSVAR
Overskrifter og bilder av fortvilte mennesker i Storskog, på grensen mellom Norge og Russland, er det første som kommer opp når vi begynner intervjuet. Eggum henviser til en enstemmig uttalelse fra Fellesforbundets landsmøte i høst.

- Vi sa at Norge sammen med resten av Europa må ta ansvar. At vi i Norge også har måttet lykte fra landet vårt på grunn av fattigdom og krig. Vi viste i uttalelsen til at Norge også tidligere har tatt tak for å hjelpe andre, slik vi gjorde det på 90-tallet da de uhyrlige overgrepene på uskyldige skjedde på Balkan og da vi tok imot særlig mange fra Bosnia.

Han sier at mange av dem ikke beskyttelse, noen dro tilbake til hjemlandet mens noen ble igjen her, kom ut i jobb og ble integrert. Eggum mener at vi må tenke på samme måte i dag.

- Vi kan ikke ta imot alle som kunne ønske seg hit, men vi kan gjøre noe ekstra når situasjonen er slik den er. Vi skal først og fremst gi dem som trenger det beskyttelse, men også bidra til at de kan integrere seg. Varer krigen lenge vil de kunne etablere seg her, men tar krigen snart slutt, kan de som vil reise tilbake bedre rustet til å bygge livet på nytt igjen.

SKAL INTEGRERE SEG HER
Uansett vei er han opptatt av å ta godt imot flyktningene, og gi dem muligheten til å integrere seg og lære seg den norske samfunnsmodellen.

- Vår oppgave er å organisere alle arbeidstakere innenfor våre områder, uansett nasjonalitet og bakgrunn. Det har vært og er en stor oppgave, og det har knapt vært noen diskusjon eller uenighet i forbundet om at vi skal ta den.

Fellesforbundet har bred erfaring med flerkulturelle arbeidstakere. Til sammen har de over 6000 utenlandske navn i sitt medlemsregister, mange fra Øst-Europa.

- Vi har bidratt til at mange arbeidstakere i Norge har opplevd verdighet og fått skikkelig betalt for det arbeidet de utfører. Slett ikke alle har fått det, men uten fagbevegelsen hadde situasjonen vært en helt annen, konstaterer Eggum.

I tillegg har Fellesforbundet i mange år kjørt kurs og opplegg for nye arbeidstakere for å lære dem det norske arbeidslivet, tariffavtaler og lønn, og hvordan man organiserer seg.

- Vi ser at språket ofte er en utfordring. Derfor er mye av vårt materiell oversatt til ulike språk. Vi har også satt søkelys på helse, miljø og sikkerhet da denne gruppen ikke er godt kjent med de norske kravene og rutinene.

- Det er helt hjerterått å se statistikken på dødsulykker i forbindelse med jobb. Det skjer ofte blant flerkulturelle arbeidstakere fordi de ikke har fått tilstrekkelig opplæring. Det gjør vi noe med ved hjelp av omfattende kursing av våre medlemmer, opplyser Eggum.

STØTTE TIL SØR-AFRIKA
Internasjonal solidaritet er en av Fellesforbundets grunnleggende verdier, og forbundet har alltid vært opptatt av hva som skjer utenfor landets grenser. I tillegg til engasjementet for Syria har Fellesforbundet inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om støtte til Sør-Afrika.

- Vi har mange ildsjeler blant våre tillitsvalgte som er aktive i Norsk Folkehjelp, og vi vil gjerne ha et godt samarbeid mellom våre to organisasjoner. I forbindelse med samarbeidsavtalen om støtte til Sør-Afrika har vi etablert et ambassadørkorps av tillitsvalgte. De har vært i Sør-Afrika og sett arbeidet til Norsk Folkehjelp der. Opplevelsene fra besøket tar de med seg hjem og deler med andre i forbundet og slik bidrar de til å spre engasjementet, forteller Eggum.

EKTEFØDT BARN AV FELLESFORBUNDET
Eggum er nyvalgt leder, tok over jobben etter Arve Bakke høsten 2015 ved akklamasjon på landsmøtet. Utdannet gullsmed fra Bergen, kaller han seg «ektefødt barn av Fellesforbundet» og har vært med siden stiftelsen av forbundet i 1988. I år skal han stå helt i front når hovedoppgjøret starter. I disse oljekrisetider og med den blå-blå regjeringen som får stadig mer kjeft fra fagbevegelsen kan det bli tøffe forhandlinger.

Tiden er ute. Jørn Eggum må tilbake til møtet sitt før han må haste videre til det neste. Med de store utfordringene han har framfor seg, blir det neppe enklere å få tak i Jørn Eggum med det første.

© Appell