Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tre av fire nordmenn støtter streiken!

En måling utført av Ipsos viser at tre av fire nordmenn støtter Fellesforbundets streik innenfor hotell og restaurantområdet, og at de samtidig støtter kravene om lokal forhandlingsrett og høyere lønn. – Et fantastisk flott tall som viser at det er våre streikende medlemmer som har sympatien i det norske folk, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

- Vi har aldri vært i tvil om at vi har stilt realistiske krav, og det er gledelig at en seriøs undersøkelse viser det samme. Det er i alle fall tydelig at NHO Reiseliv ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter hos folk flest, påpeker Eggum.

Forbundslederen mener en slik undersøkelse vil være en ekstra motivasjon for de mange tusen medlemmer som nå har vært i streik i 25 dager. – Medlemmene gjør en kjempejobb og jeg er stolt av den entusiasmen de viser.

Ipsos foretok målingen før helga og den viser at 74 prosent helt, delvis eller litt støtter streiken. Bare 13 prosent sier de ikke støtter streiken, mens 13 prosent vet ikke.

Byrået har også spurt om folk er for eller i mot forbundets viktigste krav. 73 prosent svarte at de var for lokal forhandlingsrett, mens 79 prosent var for høyere lønn.

Her er spørsmålene som ble stilt:

I hvilken grad støtter du streiken som pågår blant ansatte i hotell, restaurant og kantiner? Vil du si du støtter den helt, delvis, litt, eller ikke i det hele tatt? (helt, delvis, litt, ikke i det hele tatt, vet ikke)

De streikende krever lokal forhandlingsrett og høyere lønn, er du for eller mot hvert av disse kravene? (for, mot, vet ikke)

Målingen er gjennomført av Ipsos på telefon 12. mai med 507 intervju i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,9-4,5 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Tolkningen av tallene er gjort i samarbeid med Ipsos.