Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Trenger «veikart» for digitalisering av økonomien

Fellesforbundet og NITO mener det er behov for et nasjonalt «veikart» for digitalisering av økonomien. Det kommer fram i et brev de to organisasjonene har sendt til Stortinget og til Næringsdedpartementet. Der foreslår de grep som sammen med den norske modellen kan løfte industriaktører over i en digital økonomi.

Fellesforbundet og NITO har satt opp fem punkter som de ber Stortinget støtte:

1. Stimulere til og støtte tettere kontakt mellom industri og skole– etter modell fra for eksempel Kunnskapsfabrikken i Sarpsborg og Østfold.

2. Støtte flere klynger og innovasjonssystemer, både små og store – mer enn gründere som
Enkeltvirksomheter.

3. Stimulere bedriftene til mer langsiktig satsing på kompetanseutvikling av sine ansatte.

4. Støtte sterkere regional forskningsaktivitet med prioritet til programmer som kobler det fremste av internasjonal forskning med virksomheters erfaringsbaserte kompetanse

5. Støtte sentre for deling av infrastruktur og kompetanse flere steder i landet, gjerne i sammenheng med regionale læringsfabrikker og i tråd med forslaget om Toppindustrisenter.

Les hele brevet