Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Vanskelig for hotellansatte i Bergen

- Det er en alvorlig situasjon som har oppstått for de ansatte ved Hotell Norge i Bergen. De mister jobben på grunn av det vi mener er en virksomhetsoverdragelse. Vi støtter de hotellansatte, men kan likevel ikke oppfordre til boikott av Scandichotellene.

Dette sier forbundssekretær Clas Delp. I morgen fredag er det en stor markering i Bergen til støtte for de hotellansatte. Delp vil selv delta på dette arrangement. – Men det gjør jeg for å vise solidaritet med de ansatte, ikke for å støtte en boikott, sier han og poengterer at Fellesforbundet har medlemmer på mange Scandichoteller i Norge.

Saken dreier seg om at Hotel Norge som har vært drevet av Rezidor (Radisson) har blitt solgt til Scnadickjeden. Eiendommen skal rehabiliteres og pusses opp for 250 millioner kroner. I denne forbindelse har de ansatte fått beskjed om at hotellet må stenge i åtte måneder, og at de ansatte av den grunn mister jobben.

- Fellesforbundet støtter våre medlemmer 100 %, og mener at man ikke kan påberope seg fritak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, fordi man skal renovere og pusse opp hotellet, understreker Clas Delp.

I november 2015 var det møte mellom Rezidor, Scandic og fagforeningen, der de i protokolls form ble enige om at overtakelsen var å betrakte som virksomhetsoverdragelse. Skuffelsen og frustrasjonen var stor da Scandic i februar ombestemte seg, og hevder at det ikke lenger er tale om virksomhetsoverdragelse, og at de da heller ikke vil ta ansvar for de 200 ansatte, hvorav 112 er medlemmer i Fellesforbundet.  Scandic hevder at det er eierne av bygningen som skal forestå investeringer på 250 millioner kroner, og at de derfor må stenge hele hotellet i 8 måneder.

Fellesforbundet har jobbet aktivt med saken siden den ble kjent og har oversendt saken til LOs juridiske kontor som har den videre dialogen med Scandic.  Fredag 11. mars skal det være en fanemarkering utenfor Scandic, som er iverksatt av LO i Bergen.

- Dersom vi ser bort fra selve overtakelsen, er det jo ikke uvanlig at hoteller både utvider og driver oppussing. Da tar de normalt sett i bruk både permitteringer, omplasseringer, omorganisering av arbeidet, eller i verste fall oppsigelser. Hvorfor kan ikke Scandic-kjeden gjøre det samme, og hvorfor vil ikke Scandic påta seg dette ansvaret overfor de ansatte? Uansett juridisk ansvar, så burde en så seriøs hotellkjede (Nordens største) ha et moralsk ansvar, sier forbundssekretær Clas Delp.