Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Varsler drastiske CO2-kutt

Petroleumsnæringen ønsker å forplikte seg til drastiske utslippskutt gjennom et nytt såkalt veikart. Dette betyr at industrien fram mot 2030 årlig fjerner utslipp tilsvarende 7 av 10 biler på norske veier.

Bakgrunnen er at norsk olje- og gassnæring ønsker å ta ansvar i en verden som foran en dobbel utfordring: Samtidig som vi må møte et økende energibehov, må vi sikre kraftige kutt i utslipp av klimagasser for å unngå global oppvarming. FNs klimapanel og alle seriøse prognoser anslår at verden fortsatt vil ha behov for rundt en tredel olje og gass i energimiksen i 2050, på samme tid som vi skal oppnå et lavutslippssamfunn.

Derfor har ulike aktører i næringen forpliktet seg til ambisiøse utslippskutt i form av et veikart utarbeidet av samarbeidsorganet KonKraft, der blant annet Fellesforbundet er medlem. Veikartet inneholder en handlingsplan som beskriver hvordan bransjen konkret skal følge opp målene som er satt.

Presentert på Arendalsuka

Veikartet ble presentert 17. august på Arendalsuka med innlegg fra blant annet LO-leder Gerd Kristiansen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass og Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen. Etterpå ble det paneldebatt (bildet) der blant annet Fellesforbundets leder Jørn Eggum deltok.

Les om hovedlinjene i veikartet her.

Trengs en storstilt teknologiutvikling

Etterpå ble veikartet overlevert klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen, sammen med KonKrafts klimarapport. Rapporten gir råd om framtidig klimavennlig petroleumspolitikk og teknologisk videreutvikling. Det er ingen tvil om at det trengs en storstilt teknologiutvikling, forskning og utvikling, samt jevnlig statusvurdering for å nå veikartets mål. Norge er per dags dato blant de oljeproduserende landene som har lavest utslipp. Men potensialet for ytterligere forbedringer er stort.

Les KonKraft-rapporten «Klima – norsk sokkel i endring» her.