Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Vent med avgjørelsen for Andøya

Forsvars- og utenrikskomiteen har ennå ikke blitt enige om Langtidsplanen for Forsvaret. - Med den usikkerheten som nå råder rundt tallene som er grunnlaget for beslutningen, bør i det minste den endelige avgjørelsen vente til det foreligger sikre og omforente tall, sier forbundsleder Jørn Eggum og får støtte av forbundssekretær Hege Espe.

Forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret (LTP) er nå i sluttfasen. Særlig knytter det seg spenning til framtida for flybasen på Andøya, og framtida for lokalsamfunnet der.

Fellesforbundet har hele tiden vært i mot en nedleggelse av Andøya. I likhet med LO går vi inn for en delt løsning med Evenes. Det er ingen ting som har kommet fram den siste tiden som gjør at vi har endret mening om dette.