Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Verdens farligste jobb: Skipsopphugging

Å være skipsopphugger på strendene i Sør Asia er blant verdens farligste jobber. 1. november mistet 26 mennesker livet på Gadani-stranda i Pakistan da skipsvraket plutselig tok fyr etter en eksplosjon. IndustriAll Global Unions aksjonsgruppe vil gjøre skipsopphugginga tryggere, og sekretær i samfunnspolitisk avdeling, Mohammad Afzal , var nylig i Australia for å diskutere utfordringer og strategier med fagforeninger fra hele verden.

Aksjonsgruppa diskuterte forskjellige tiltak som gjør at man kan hugge opp disse skipene på en forsvarlig måte. Gruppen ønsker at flest mulig land må ratifisere IMO Hong Kong-konvensjonen som pålegger land å resirkulere gamle skip på en sikker og forsvarlig måte, både for mennesker og miljøet.  Fagforeninger i land som ennå ikke har ratifisert konvensjonen, må legge press sine myndigheter til å gjøre det. For at konvensjonen skal iverksettes må enten 40% av verdens tonnasje skrive under eller 15 land ratifisere den, inkludert et land som hugger opp 3% av volumet. Det er en vanskelig, men viktig jobb

Afzal la i gruppa vekt på at man må se konvensjonen og kommende EU-regelverk i 2018 på skipsopphugging i sammenheng. Fellesforbundet har tatt initiativ til en dialog med Norges Rederiforbund for å belyse situasjonen.