Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Tariffavtalebegrepet må få reelt innhold!

Fellesforbundet mener det er altfor lett å inngå "falske tariffavtaler", der formålet er å åpne for økt innleie og utvidet arbeidstid. - Tariffavtalebegrepet og tillitsvalgtbegrepet må strammes inn for å begrense dette. Arbeidsmiljølovens fortolkning av tariffavtale undergraver i realiteten det organiserte arbeidslivet, sa nestleder Steinar Krogstad på tirsdagens høring i arbeids- og sosialkomiteen.

Representantforslag om å stramme inn begrepene tariffavtale og tillitsvalgt fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe i Senterpartiet var til behandling i arbeids- og sosialkomiteen tirsdag. 

-Omfanget av innleie utfordrer den norske arbeidslivsmodellen og fremmer konkurranse på lønnsvilkår og ikke på produktivitet. En konsekvens er at det blir vanskeligere å gjennomføre opplæring innen språk, HMS og fag. Når arbeidsgivere velger å satse på innleie i stedet for direkte ansettelser, undergraver de egen langsiktig kompetansebygging og verdiskapning, sa Krogstad.

 -Mens hovedavtalene har tydelige bestemmelser for hvem som er tillitsvalgte og hvordan de skal velges, har forståelsen i arbeidsmiljøloven gradvis blitt mer utydelig og uklar, understreket Krogstad.

- Vi opplever at en del arbeidsgivere forsøker å utnytte uklarheten i lovverket til å omgå vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven og samtidig undergrave det organiserte arbeidslivet, sa Krogstad i høringen.

-Bedriftenes adgang til å inngå avtaler med de tillitsvalgte om innleie fra bemanningsforetak ut over hovedregelen i arbeidsmiljøloven bør begrenses. Dette kan gjøres ved at arbeidsmiljølovens § 14-12 (2) endres slik at avtaler om tidsbegrenset innleie bare kan inngås der det er hjemlet i en landsomfattende overenskomst. En slik endring vil bygge opp under det organiserte arbeidslivet. Ved inngåelse av avtaler om innleie bør det bl.a. oppgis bakgrunn og varighet av innleie, samt avklaring på hvilke lønns- og arbeidstidsordninger som skal gjelde for innleide.

-Arbeidsmiljølovens krav til "tillitsvalgte" og "tariffavtale" må sikres et reelt innhold, understreket Krogstad. 

-Tariffavtale må forstås som en landsomfattende tariffavtale, og tilitsvalgt må forstås som en som er valgt av medlemmene på grunnlag av en landsomfattende tariffavtale. Vi støtter derfor representantforslagets alternativ 2, avsluttet Krogstad.