Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Må gjenvinne kontrollen i arbeidslivet!

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre understreket at arbeid er den viktigste saken for Arbeiderpartiet. - Vi har den høyeste arbeidsledigheten på 20 år, og skattekuttene fra regjeringen virker ikke. Vi må også gjenvinne kontrollen over arbeidslivet, sa Støre da han gjestet vårt representantskap onsdag.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sier den aktive næringspolitikken er svekket under denne regjeringen.
Det første Støre kunne love, var at adgangen til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag skal fjernes! 
- Vi skal ikke vinne valget på misnøye, men på hva vi vil for Norge. Vi er ikke en regjering for revers, vi skal framover mot 2020. Det er nåværende regjering som setter Norge mange år tilbake, understreket Støre.
Støre trakk frem fire områder som spesielt viktig: Skape nye arbeidsplasser, få til en kompetansereform i arbeidslivet, unge må komme inn i arbeid og vi må sikre trygghet i arbeid, vi har ikke råd til hvileskjær i kampen for et anstendig arbeidsliv.
- Vi må skape nye arbeidsplasser. Vi vil føre en mer aktiv næringspolitikk, og satse på områder der vi har naturlige fortrinn. Staten må være en aktiv medspiller! 
-Vi ønsker en kompetansereform i arbeidslivet. Vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel teknologi. Livslang læring må få et reelt innhold! Dette må skje i samarbeid med partene og utdanningsinstitusjonene, sa han til representantskapet.
-Unge må komme inn i arbeid. En dårlig start varer hele livet, det er ille for den enkelte og ille for samfunnet. For mange av disse bør det være et økonomisk incentiv for å fullføre videregående. Mange unge utenfor arbeidsmarkedet som havner på uførhet, vi må se på dette med nye øyne, sa Støre videre.
Vi må sikre trygghet i arbeid. Vi skal ikke ha et A og B lag i arbeidslivet, og vi må vi sørge for at vi ikke får et C- og D-lag i tillegg! Kampen for et anstendig arbeidsliv blir en hovedsak for Arbeiderpartiet. Vi skal spille på lag med de seriøse aktørene i arbeidslivet. Når det rakner i dette arbeidet, setter det den norske modellen i fare! Vi har ikke hatt råd til de fire årene med hvile i denne kampen, slik denne regjeringen har sørget for, understreket Støre.
Støre la også vekt på at vi nå må gjenvinne kontrollen over arbeidslivet. Han lanserte tre grep for å gjenvinne kontrollen i arbeidslivet: 
-Grep for å øke organisasjonsgraden, ved blant annet å øke fagforeningsfradraget
- Avskaffe såkalte løsarbeiderkontrakter- kontrakter som gir null lønn mellom oppdrag
- Bemanningsbransjen skal reguleres mye kraftigere
Det blir en viktig og tøff valgkamp! Skal vi få til en ny retning, krever det god innsats både fra fagbevegelsen og fra Arbeiderpartiet, avsluttet Støre.
Det ble deretter en debatt om den politiske situasjonen.

Representantskapet vedtok også at forbundet skal delta aktivt i stortingsvalgkampen, og vedtok bevilgninger til valgkamp. Landsmøtevedtaket fra 2015 inneholdt følgende formulering: "Det naturlige utgangspunktet for en ny regjering må baseres på et samarbeid mellom AP, SV og Senterpartiet".  Representantskapet vedtok følgende støtte: Arbeiderpartiet får 1,8 millioner, SV får 250 000 og Senterpartiet får 150 000 kroner til bruk i stortingsvalgkampen 2017. 

Etter bevilgningene diskuterte representantskapet sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.