Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!

Jørn Eggum engasjerte på mønstring for arbeid og velferd på Youngstorget torsdag! -Man må ikke ta livet av oljeindustrien for å skape nye næringer, det meste nye skapes jo på skuldrene av det bestående, sa han.

Mønstringen var lagt til i forkant av åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte. Initiativet til mønstringen kom fra avdelinger i Fellesforbundet, og med på mønstringen var også Industri Energi. Talen til Jørn er her gjengitt.

Gode venner!

Vi som er samlet her i dag fra mange ulike steder av landet, har ikke dradd til hovedstaden for å demonstrere mot noen. Vi er her for å markere hvor stor betydning olje- og gassnæringen har for arbeidsplasser, næringsutvikling og velferd i hele landet!

Det finnes arbeidsplasser knyttet til olje og gass i nesten alle landets kommuner. Det er naturligvis flest av dem på Vestlandet, men de finnes overalt i landet, også her i Oslo.

Utviklingen av vår olje- og gassnæring har vært og er omstridd. Det har vært frykt for at det kan skje ulykker som ødelegger våre rike fiskeriressurser i havet, at strender og fugleliv kan bli tilgriset og skadet og at virksomheten kan skyve bort andre viktige næringer.

Dette er innvendinger som myndighetene har vektlagt i den politikken som er blitt ført. Vi har gått forsiktig og gradvis fram i takt med økende kunnskap og erfaring. Systemet med konsekvensutredninger ble tidlig tatt i bruk.

De fleste områdene som er konsekvensutredet er blitt utbygd, fordi en har ment at å sette i gang virksomhet har vært forsvarlig. Men det er også områder som ikke er bygd ut, blant annet fordi en har vært usikker på konsekvenser av å sette i gang virksomhet.

Det er denne stegvise politikken vi mener må videreføres. Der det er fare for at virksomhet kan skade naturen og naturgrunnlaget, ja der skal vi ikke sette i gang virksomhet. Men før vi gjør slike beslutninger skal vi ha den kunnskapen som er nødvendig for å ta så viktige beslutninger som å sette i gang eller ikke sette i gang.

Vi som er samlet her i dag er slett ikke noen klimaskeptikere som er blinde for hva økte karbonutslipp kan påføre klimaet på jorda. Vi skal ta klimatrusselen på alvor. Vi skal være føre var. Vi skal satse på alternative energikilder.

Men, gode venner, samtidig skal vi også satse videre og utvikle vår olje og gassnæring. Vi trenger ressursen i den gradvis overgangen til at en stadig større del av verdens energiforbruk skjer med bakgrunn i fornybare energikilder.

I denne fasen skal det stilles økte krav til industrien. Det må satses mer på karbonfangst og lagring.

Og gode venner! Denne omleggingen er ikke noe som bare skal skje i morgen. Den har skjedd før, den skjer i dag. Klimagassutslippene fra virksomheten på norsk sokkel har blitt betydelig redusert pr produsert enhet. Statoil har for eksempel redusert sine utslipp av klimagasser tilsvarende utslippene fra 750 000 personbiler. Og det skal ikke stoppe her – utslippene må ytterligere ned.

Norsk olje og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli vår viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste velferdsnasjoner. Næringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser.

Norsk leverandørindustri og selskapene på norsk sokkel har i flere tiår operert og levert under verdens strengeste krav til klima og sikkerhet. Dette har bidratt til utviklingen av teknologi og kompetanse som har gitt oss unike konkurransefortrinn. Utslippene fra produksjonen på norsk sokkel er langt mindre enn i andre olje- og gass provinser, og vi leverer i tillegg avansert teknologisk utstyr som gir eksportinntekter på nær 200 milliarder kroner i året.

Noen av landets største turistattraksjoner ligger i Vestlandsfylkene. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland kan gi turistene tilbud om storslåtte naturopplevelser. Samtidig har landsdelen flere tiårs erfaring med olje og gass utenfor kysten. Dette viser at «naturturisme» og olje- og gass virksomhet har evnen til å fungere svært godt side om side.

Olje- og gassindustrien har ført til flere helårsåpne hoteller som gir helårs arbeidsplasser. Næringen har gitt et solid løft i hele reiselivsbransjen.

Det er kompetansen om å beherske havrommet som er Norges fremste fortrinn. Den kompetansen er ikke noe vi kan slå av og på alt ettersom det passer oss.

Dersom vi aktivt bygger ned og slår av det som er vårt fremste kompetansemiljø nå, ja da er det andre som vil høste større frukter fra havet om 100 år enn Norge. Da er vår kompetanse forvitret.

Erfaring viser at det meste nye blir skapt på skuldrene av det bestående. Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer. Man må ikke ta livet av det ene for å skape det andre!

Gode venner!

Når vi er samlet her i dag i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte, er ikke anledningen tilfeldig. Det er for å gi Arbeiderpartiet støtte til å videreføre den gradvis og kunnskapsbaserte olje- og gasspolitikken som Arbeiderpartiet alltid har stått for.

Vi er skuffet over at forslag til partiprogram ikke går inn for en konsekvensutredning for hele områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ville vært en logisk videreføring av Arbeiderpartiets politikk.

Men vi er heller ikke politisk blinde. Vi ser at det var nødvendig å finne kompromisser. Og det kompromisset som flertallet i sentralstyret har kommet fram til er å leve med, i alle fall når vi ser det i sammenheng med den øvrige politikken for olje og gassnæringen som programmet legger opp til.

Takk for at dere stiller opp – for framtiden og for arbeidsplassene!