Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

5 tips til sommerjobben!

Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. - Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, råder Arbeidstilsynet og Fellesforbundet.

5 tips til sommerjobben!

-En arbeidskontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier Trude Vollheim Webb, direktør i Arbeidstilsynet.

 

Mange unge føler de er så heldige når de får en jobb, at de verken vil eller tør stille krav eller si fra til sjefen dersom det er noe på jobb de ikke synes er greit. For noen er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet, og de vet verken at de har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, eller at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.

- Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere. Særlig til de som ikke har lang fartstid i jobben, sier Vollheim Webb.

Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet (både arbeidsgiver-  og arbeidstakerorganisasjonene) jobber sammen for å skape trygge og gode arbeidsforhold i Norge.

 

– Det er viktig med ordnede og ryddige forhold på arbeidsplassen, også for unge arbeidstakere, understreker leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Her er fem viktige ting å huske på for alle som skal ut i sommerjobb:

1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal

det blant annet stå noe om: 

    Arbeidstid

    Lønn

    Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Er du under 18 år og arbeider mer enn 4 1/2 time daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter.

 

- Det er også viktig å påpeke at man ikke er forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett, sier Vollheim Webb.

 

Gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter

 

– I tillegg til å at de må gjøre seg kjent med sine rettigheter i arbeidslivet, er det viktig at de også kjenner til hvilke plikter de har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at de tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra hvis noe er galt, sier Vollheim Webb.

– Unge arbeidstakere som er usikre på sine rettigheter, eller opplever noe som ikke er ok på sin arbeidsplass, bør ta kontakt med tillitsvalgt på jobben. Hvis de ikke har noen tillitsvalgt, eller er usikker på hvem det er, kan de også ta kontakt direkte med oss eller LOs sommerpatrulje. De starter opp sine besøk på arbeidsplasser rundt om i landet fra 26. juni, sier Eggum.