Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Akkordutvalget i gang

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har nå startet utvalgsarbeidet om fornyelse av akkordlønnssystemet for byggfagene. Dette er en oppfølging av det partene ble enige om i fjorårets lønnsoppgjør. - Fra vår side ønsker vi å starte en prosess hvor vi løfter på en hver stein og legger opp til en prosess hvor vi er villige til å tenke helt nytt både når det gjelder akkordsystemet og hvordan målervirksomheten fungerer, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

Han er glad for at utvalgsarbeidet nå har kommet i gang og ser fram til å legge fram et resultat før lønnsoppgjøret i 2018.

Fellesforbundet har valgt å forankre denne debatten bredt og har blant annet holdt en stor oppmålerkonferanse hvor alle oppmålerne og alle eierne av målerkontorene deltok. Per Skau ser for seg at utvalfget bør jobbe ut i fra to punkter:

  • Med utgangspunkt i dagens system bør utvalget diskutere og fremme forslag på hvordan de landsomfattende akkordtariffene og akkordlønnsystemet kan øke i bruk.
  • Utvalget bør begynne å diskutere mulighetene for å etablere et nytt akkordlønnsystem, som fungerer slik at det er enkelt, oppleves rettferdig og har i seg alle de elementene som vi mener er positivt med dagens system. For Fellesforbundet er det viktig at et eventuelt nytt system er partsstyrt og at partene beholder sin innflytelse over lønnsystemet sentralt og ute hos den enkelte bruker av systemet.

Forbundet har nedsatt et utvalg som består av Per Skau, Roald Stykket fra avdeling 8 i Telemark, Marius Tønnesen, avdeling 764 i Trondheim, Jan Peter Lyngstad, avdeling 603 i Oslo og Jarle Berakvam, avdeling 730 i Stavanger. Jan Ørnevik er sekretær for utvalget. Ved siden av de som sitter i utvalget fra forbundets side er det oppnevnt en referansegruppe bestående av 10 personer fra oppmålermiljøet, både eiere og oppmålere.

Bildetekst:
Fra venstre Roald Stykket, Jarle Berakvam, Jan Peter Lyngstad, Per Skau, Marius Tønnesen og Jan Ørnevik.