Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Attføring: Ingen skam å snu!

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og leder i Forbundet for ledelse og teknikk, Johnny Simmenes mener regjeringen må se på erfaringene av anbud av attføring. -Ingen nye ideelle aktører har kommet til, heller ikke flere nye sosiale entreprenører. Det er ingen skam å snu, skriver de i felles innlegg i Dagsavisen!

 

Det var usedvanlig stor og bred motstand da dagens regjering i 2014 satte store deler av attføringsfeltet ut på anbud. Motstanden omfattet også krefter som sto regjeringen nær, som f.eks. NHO og de daværende borgerlige byrådene i Oslo og Bergen. De mente at dette i det minste burde utredes nøyere i en stortingsmelding om fagfeltet. Regjeringspartiene hadde heller ikke gått til valg på dette i 2013.

 

Likevel valgte Erna Solbergs regjering å gjennomføre dette raskt og som en enkel forskriftsendring etter regjeringsskiftet. Målene var et større mangfold av leverandører, større valgfrihet, flere nye ideelle leverandører og sosiale entreprenører, samt økt kvalitet i det samlede tilbudet. Briten Micheal Evans med erfaring fra europeiske organisasjoner på fagfeltet og ikke minst attføringsarbeid i Storbritannia skrev et innlegg i Aftenposten 16. juni 2014 under overskriften: «Ikke gjenta våre feil». Anbudsutsetting av disse tjenestene fungerer nemlig ikke i Storbritannia, slo han fast.  Evans sine erfaringer var at antallet ideelle leverandører tvert imot hadde blitt redusert og at de ideelle og ikke-kommersielle organisasjonene presses ut. Det ble heller ikke bedre tilbud for de mest utsatte gruppene.

 

Det antas at arbeidsmarkedsmyndighetene har oversikt over hvordan dette har gått etter at anbudene nå er kommet godt i gang. Etter en gjennomgang fylke for fylke teller i alle fall vi - basert på egne undersøkelser - færre og større leverandører. Argumentet om å slippe til flere nye ideelle leverandører har heller ikke slått til. Ikke en eneste ny ideell leverandør er kommet til. Resultatet er heller ikke flere nye sosiale entreprenører.  Den sosiale entreprenøren Pøbelprosjektet er riktignok delaktig i anbud i to fylker.  Her er de en underleverandør til bemanningsselskapet Adecco som står ansvarlig og har vunnet anbudene. Det er de store kommersielle leverandørene som er vinnere på dette markedet. De fire største kommersielle leverandørene har «tatt» 50 % av anbudene på det største av de anbudsutsatte tiltakene. Feltet er på alle måter kommersialisert.  

 

LO-forbundene Fellesforbundet og FLT organiserer de ansatte i attføringsfeltet. Vi er ikke prinsipielle motstandere av å sette standardiserte arbeidsmarkedstjenester ut på anbud. Når det derimot gjelder personer med store og individuelle bistandsbehov som f.eks. psykiske lidelser, rusvansker, lese – skrivevansker og med gjennomhullede CV` er vi derimot meget skeptiske. Vi tror dessverre det går i Norge som i Storbritannia som Evans skrev for snart tre år siden: «De svakeste dyttes ut fordi leverandørene foretrekker å ta inn arbeidssøkere som står nært arbeidsmarkedet; ikke dem det tar tid å få i jobb.» Vi mener regjeringen må stoppe opp, studere advarslene som kom i høringsrunden en gang til og se på erfaringene. Det er ingen skam å snu!

En forkortet versjon av innlegget sto i dag på trykk i Dagsavisen, og foreligger ikke elektronisk.