Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bekymret for klimaprosjekt

Fellesforbundet og ni andre organisasjoner er bekymret for gjennomføringen av Norges viktigste klimaprosjekt. I forslaget til statsbudsjett for 2018 har olje- og energidepartementet foreslått å kutte støtten til prosjektet for karbonfangst og lagring (CCS) med 90 prosent, til 20 millioner kroner.

De ti organisasjonene Fellesforbundet, NITO, Tekna, Bellona, Norsk Industri, Industri Energi, NHO, LO, Norsk Olje- og gass og El og IT har sendt et felles brev til Stortingets Energi- og miljøkomite. I brevet ber de Stortinget sørge for å:

  • bevilge midler som er tilstrekkelig for full framdrift i CCS-prosjektet, slik at planlagt forprosjektering i 2018 kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt.
  • be regjeringen igangsette og styrke dialogen med landene på kontinentet og rundt Nordsjøen, med sikte på å inngå avtaler om infrastruktur og karbonlagring under havbunnen i Nordsjøen.

Klikk her for å lese brevet