Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bra at frontfagets ramme holdes!

Teknisk Beregningsutvalg anslår årslønnsveksten fra 2015 til 2016 for NHO-bedrifter til om lag 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer. -Lønnsveksten innenfor andre deler av privat sektor og i stat og kommune har stort sett holdt seg innenfor rammen av frontfaget. Dette er ekstra viktig i en vanskelig tid for den konkurranseutsatte delen av næringslivet, sier forbundsleder Jørn Eggum.

På bakgrunn av utfordringene industrien står i anslo vi årslønnsveksten til 2,4 prosent ved hovedoppgjøret i 2016. Konjunktursituasjonen preget av oljenedturen har påvirket tallene på en sterkere måte enn vanlig og lønnsveksten viser at utfordringene i deler av industrien fortsatt er store.

Les utvalgets foreløpige rapport her.