Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Budsjett som rammer pendlere, slitere og ledige

- Vi ser et svært passivt statsbudsjett sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. - Regjeringen melder at arbeidslivskriminaliteten øker, har blitt grovere og mer sammensatt. Det er derfor trist å se at området ikke er prioritert i kroner og øre. Vi frykter at 2018 blir er år der tilsynsetatene fortsatt vil henge etter og at useriøse aktører kan ta seg enda mer til rette, påpeker Eggum.

- Vi hadde håpet på, men finner heller ikke nye tiltak for økte investeringer i næringslivet. Et hederlig unntak er forsikringen om at Kystvaktskip skal bygges i Norge. Vi gratulerer våre medlemmer på Vard Langstein, og understreker at det her må sikres mest mulig norsk innhold i leveransene.
 
Forbundslederen mener regjeringen har pratet mye om omstilling. Da burde man satset, sier han. - På omstilling. Vi kan ikke se at dette er gjort. Den nødvendige kunnskapen og kompetansen man må ruste vanlige arbeidsfolk med er ikke prioritert. Man prioriterer heller ikke næringsrettet forskning der vi ser en skuffende realnedgang.
 
Noen grupper rammes særlig i budsjettforslaget. Det gjelder mange pendlere som får kraftig økt skatt som følge av skjerpelser i skatten på kost og losji, totalt 750 millioner kroner.
 
- Vi ser også at budsjettet rammer arbeidsledige som nå kun vil få beregnet dagpengene med bakgrunn i siste års inntekt og ikke gjennomsnittet for de siste tre år. Dette er trist for mange av dem som arbeider under usikre forhold i arbeidslivet, f.eks. arbeidere som ikke får lønn mellom oppdrag. Regjeringen strammer her inn med 700 millioner på tre år.
 
Samlet medfører disse to forslagene en skatteøkning og kutt i ytelser for pendlere og arbeidssøkere på rundt 1 ½ milliard kroner. Fellesforbundet er helt imot at disse gruppene samlet sett skal rammes.
 
Regjeringen rammer også arbeidsledige slitere sin økonomi. De følger ikke opp Stortingets anmodningsvedtak om å unnlate å avkorte NAV-ytelser som følge av mottak av sluttvederlag. I stedet foreslår regjeringen at "Stortinget samtykker i at det ikke gjøres endringer i folketrygdens avkortingsregler knyttet til mottatt sluttvederlag." Fellesforbundet vil kreve at skattefritak for Sluttvederlag gjeninnføres slik at vederlaget ikke fører til avkortning av NAV-ytelser.
 
Regjeringen kutter bevilgningen til CO2-håndtering (CCS) med hele 60%. Det gjør at arbeidet med å realisere spennende industriprosjekt og få på plass en helhetlig verdikjede for CO2 bokstavelig talt havner i det blå.
 
- Å lykkes med CCS er avgjørende viktig for at verden skal nå klimamålene fra Paris-avtalen. I tillegg er det dobbeltviktig for Norge som en stor olje- og gassprodusent. Noe som gir oss et spesielt stort ansvar her. Derfor er det utrolig skuffende at regjeringen ikke har evne og vilje å følge opp Stortingets vedtak her, understreker Jørn Eggum.
 
- I sum må mye altså gjøres. Vi håper nå opposisjonen på Stortinget vil gripe fatt i dette og sikre flertall for en politikk som løfter de som har det vanskelig fra før, prioriterer arbeid og næringsliv. Forslaget til statsbudsjett bærer preg av at regjeringen har tatt inn over seg at bruken av oljepenger nå må begrenses. Dette er helt nødvendig for å møte de store utfordringene Norge står over i årene framover. Ledigheten er på vei nedover. Noe som gleder oss i Fellesforbundet, men den vil fortsatt ligge på et for høyt nivå, kommenterer Eggum.