Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Det offentlige må være en eksemplarisk bjelleku!

Fellesforbundet deltok på høring på Stortinget onsdag for å gi innspill til Industrimeldingen. Vår forbundssekretær Kine Asper understreket at offentlige midler gjennom innkjøp, anskaffelser og virkemiddelapparatet må fremme det seriøse arbeidslivet!

Asper tok også opp behovet for økt satsing på karbonfangst og karbonlagring (CCS).

-Regjeringen sier seg positive til CCS, men dessverre ikke så positive at de har benyttet anledningen til å slå et kraftig slag for strategisk satsing i denne meldinga. For olje- og gassnasjonen Norge burde CCS åpenbart være et satsingområde. Dette handler ikke bare om å redusere utslipp, men også bygge oppunder en teknologiklynge som virkelig kan bety noe også utenfor landets grenser.

Offentlige anskaffelser:

-I industrimeldingen går det fram at regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding for en mer helhetlig anskaffelsespolitikk. Det er positivt. Samtidig ser vi behov for forbedringer i dagens regelverk og konkrete tiltak for at krav stilles og etterleves. Dette bør ikke utsettes i påvente av en stortingsmelding, men settes i gang med raskt. Det offentlige må være krevende og modig, en eksemplarisk bjelleku for resten av næringslivet.

De offentlige virkemiddelaktørene har alle muligheter til å oppnå utslippskutt,  nyskaping, innovasjon og omstillingen og kompetanseutviklingen landet trenger.
For all omstilling og utvikling er den norske modellen og et seriøst arbeidsliv en grunnleggende forutsetning. Derfor må tilskudd til industriprosjekter fra for eksempel Enova og Innovasjon Norge også bidra til dette.

Fellesforbundet er opptatt av at det må sikres at offentlige midler gjennom innkjøp, anskaffelser og virkemiddelapparatet fremmer det seriøse arbeidslivet og skaper tillit til forvaltningen av samfunnets økonomi.
Det offentlige må sikre seg mot å finansiere den delen av arbeidslivet vi ikke er tjent med, eller vil ha.

Med seg hadde Asper også politisk rådgiver Jørn Prangerød, som tok opp eierskap.

-Når det gjelder eierskap og betydningen av nasjonal forankring så gjentar regjeringen det de sa i Eierskapsmeldingen om at det kan være gode grunner til direkte statlig eier eller deleierskap bl.a. utfra et ønske om å beholde hovedkontorfunksjoner i Norge og at nøkkelkompetanse skal forbli her. Det er vel og bra det i de selskapene hvor staten i dag er deleier i såkalte kategori 2 selskap. Men det er veldig konserverende. Finnes det virkelig ingen andre bedrifter i Norge hvor det kunne være strategisk klokt å beholde hovedkontoret i Norge? – Vi mener det.

-Altså utenlandske eiere kan selvsagt være gode eiere og er hjertelig velkommen, men i de langsiktige strategiske valgene er det ikke nødvendigvis likegyldig om eieren og hovedkontoret befinner seg i Singapore eller i Norge.

-I Fellesforbundet har vi utarbeidet en skisse til en modell for nasjonal forankring av viktige bedrifter innenfor våre strategiske næringer, OG som samtidig kan stimulere private norske eiere. Vi påstår ikke at vår modell er perfekt eller den eneste rette, men i stedet for å fokusere på å bygge opp noe helt nytt som f.eks. Fornybar AS, som i tillegg avskjærer kapitalbehovet og investeringsmulighetene i næringer som faller utenfor definisjonen av fornybar, så mener vi at man heller burde adressere betydningen av nasjonal forankring og utrede hvordan Investinor eller et investerings- og eierskapsinstrument kan bidra til å sikre utvikling av strategisk viktige bedrifter i Norge sammen med private eiere.

Siden det nettopp har vært påske vil jeg helt avslutningsvis bare få promotere Fellesforbundets 10 industribud. De 10 industribud viser hvordan alt henger sammen med alt og hva som skal til for at vi i Norge skal kunne ha høy produktivitet og en konkurransedyktig industri fremover, sa Prangerød.

Les også felles høringsinnspill fra LO, Fellesforbundet og IndustriEnergi.