Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

-Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen. -Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det.

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900. Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil.  

Disse overenskomstene i Fellesforbundet får lavtlønnstillegget:

 • Bokbindere
 • Riksavtalen for hotell og restaurant
 • Landforpleiningsavtalen
 • Industrioverenskomsten – Teko-delen
 • Overesnkomsten for bilutleie
 • AMB-overenskomsten
 • Jordbruk og gartneri

-Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

Fakta om oppgjøret:

 • Omfatter rundt 170 000 medlemmer
 • Totalt vil om lag 20 prosent av disse  arbeidstakerne få lavlønnstillegg
 • Rammen på oppgjøret er beregnet til  2,4  prosent
 • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode
 • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner

Les protokollen fra mellomoppgjøret

 

Les mer på www.lo.no