Hopp til hovedinnhold

Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

-Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen. -Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det.

Sist oppdatert 03.07.2017 (kl. 08.44)

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900. Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil.  

Disse overenskomstene i Fellesforbundet får lavtlønnstillegget:

 • Bokbindere
 • Riksavtalen for hotell og restaurant
 • Landforpleiningsavtalen
 • Industrioverenskomsten – Teko-delen
 • Overesnkomsten for bilutleie
 • AMB-overenskomsten
 • Jordbruk og gartneri

-Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

Fakta om oppgjøret:

 • Omfatter rundt 170 000 medlemmer
 • Totalt vil om lag 20 prosent av disse  arbeidstakerne få lavlønnstillegg
 • Rammen på oppgjøret er beregnet til  2,4  prosent
 • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode
 • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner

Les protokollen fra mellomoppgjøret

 

Les mer på www.lo.no