Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

2016: Et hektisk år

2016 fortonet seg som et hektisk år for de ansatte i Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74

Med totalt 223 besøk på rundt 135 forskjellige bedrifter, fordelt på 3 av de ansatte i avdelinga, kan vi ikke påstå at kontorstolene blir utsatt for den helt store slitasjen.
Når en i tillegg tar med i regnestykket at disse 135 bedriftene er spredt ut over et område på i overkant 72.000 km2, kan vi trygt si at vi har hatt litt å henge fingrene i, melder leder av avdelinga, Ronny Johansen.

-En stor del av besøkene har også vært på havbruk, (ca 42% av besøkene), noe som fordrer at vi benytter oss av båt. På disse besøkene må vi derfor, av sikkerhetsmessige hensyn, alltid være 2 som reiser sammen.
Hotell- og restaurantnæringa utgjør også en stor andel av besøkene, (ca 16%), dernest kommer bilverksteder o.l. (ca 13%), og industri (ca 10%).
-Vi har klart å dekke en ganske grei bredde når det gjelder overenskomstområdene våre, bemerker lederen; Av de 18 forskjellige overenskomstene i vårt "nedslagsfelt" har vi vært innom 12.

-Å reise så mye krever sitt. Vi har noen utfordringer når det gjelder logistikk. Det er ikke bare å sprette opp av kontorstolen og stikke innom en bedrift etter lunsj, når en opererer på Svalbard, i Finnmark, og det meste av Troms!
-Og for ikke snakke om reisekostnadene, da... sier Johansen. -Men vi forsøker hele tiden å finne enklere, og billigere måter å reise på. For eksempel er vi flittige brukere av Widerøe. Ikke fordi fly i Nord-Norge er billig i seg selv, snarere tvert imot, men med i dette regnestykket kommer jo selvfølgelig den tiden vi slipper å sitte "uproduktivt" bak rattet i en bil. Og bare bilgodtgjørelse mellom f. eks. Tromsø og Vadsø vil jo komme på 1,5 ganger det en flybillet koster for samme strekning.

Nå er det ikke slik at avdelingens ansatte kun reiser land og strand rundt og besøker medlemmer og tillitsvalgte.
Pr idag er det 7 ansatte i avdelinga. 1,5 årsverk driver kun med medlemshåndtering, og diverse administrative oppgaver. Noen prosenter av et årsverk driver kun med renhold av kontorlokalene, og Studieleder er frikjøpt i en liten prosentandel for å holde kontroll på studievirksomheten vår.
3 av de ansatte: ungdomsleder, leder, og organisasjonsarbeider, er henholdsvis frikjøp eller ansatt på heltid for å drive oppsøkende virksomhet og saksbehandling.
I løpet av året er det av disse 3 registrert 134 saker av stort og smått, innimellom bedriftsbesøk/oppsøkende virksomhet, møtevirksomhet, konferanser og kurs.
Sakene vi behandler kan omhandle alt som berører våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det være seg alt fra Yrkesskadesaker, lønnskrav, stillingsvernssaker til pensjonsspørsmål og tariffavtalekrav.
Vi ser at det gjerne er en overvekt på stillingsvernssaker og lønnskrav. Sistnevnte spesielt, kan ta mye tid. Enkelte lønnskrav kan det ta opp mot ett år å finne løsning på, noe som selvfølgelig legger beslag på en del kapasitet hos oss.
-Vi har lært oss å være kreative når det gjelder logistikk og har innarbeidet greie rutiner når det gjelder saksbehandling, sier Johansen.
-Det vil alltid være rom for å bli bedre på dette, som alt annet vi driver med. Men enn så lenge er vi heldige som har medlemmer som forstår vår hektiske hverdag, og får ikke mange negative tilbakemeldinger på saksbehandlingstid.
-Selv under "hotell-streiken" i vår, da vi fartet Finnmark rundt i flere uker for å bistå de medlemmene som var i streik, og stort sett ikke var tilgjengelig på kontoret, var det liten missnøye å spore.

-Ved utgangen av året ser vi at vi har økning i medlemstallet, og at medlemmer på 6 nye bedrifter har fremsatt krav om tariffavtale. Dette tyder på at måten vi arbeider på, med mye tid ute i bedriften der medlemmene har sitt daglige virke, fungerer.
-I 2017 vil vi forsøke å holde presset oppe når det gjelder bedriftsbesøk. Kanskje vi til og med klarer å øke frekvensen ennå litt til.
-Med litt finsliping på logistikken skal det være mulig å få til. Vi ønsker å være tidlig ute med å planlegge besøkene vi gjør. Faktisk har vi kalenderen nokså full ut året allerede, og vi legger fortløpende reiseruten ut på nettsida her, slik at medlemmene våre selv kan følge med og kontakte oss om vi befinner oss i nærheten, melder Johansen.