Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Får støtte for pensjonskonto for alle!

Fellesforbundet og Norsk Industri får støtte hos LO og NHO for forslaget om egen pensjonskonto.-Den sterke veksten i antall pensjonskapitalbevis viser hvor viktig dette er. Du betaler nemlig kostnadene ved administrasjon og forvaltning av bevisene,og kan risikere at pensjonen spises opp av kostnadene, sier nestleder i samfunnspolitisk avdeling, Dag Odnes til Dagens Næringsliv.

Odnes deltok på FAFOs pensjonsseminar forleden, og i sin innledning la han vekt på hvorfor egen pensjonskonto er så viktig.

En viktig målsettingene med innføring av egen pensjonskonto er å sikre at pensjonsmidlene forvaltes effektivt, slik at det det blir mest mulig pensjon for en gitt innbetaling. De fleste vil være enige om at dagens system med pensjonskapitalbevis hverken er effektivt, eller gir mest pensjon for innbetalingene.


Dagens bruk av pensjonskapitalbevis innebærer at mange arbeidstakere får en svært dårlig avkastning på sin pensjonskapital, og kun et fåtall benytter mulighet til å flytte og slå sammen slike bevis.
Det er flere gode begrunnelse for å etablere en ordning med «enegen pensjonskonto». For Fellesforbundet er det avgjørende at vi klarer å redusere å redusere behovet og bruken av pensjonskapitalbevis til et minimum, sa Odnes. Odnes illustrerte egen pensjonskonto slik:

Pensjonskonto illustrasjon