Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fikk fullt medhold i Arbeidsretten

LO og Fellesforbundet fikk fullt medhold i Arbeidsretten i spørsmålet om likebehandling i bemanningsforetakene. – Jeg er veldig fornøyd, men også svært lettet over at det nå fortsatt vil være mulig å drive organisasjonsarbeid innenfor bemanningsforetakene, sier Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard i en kommentar til den enstemmige dommen.

Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om. Dommen innebærer at tariffpartene har full råderett over innholdet i likebehandlingsreglene og det er kun tariffpartene LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri som eventuelt kan endre innholdet i de tariffestede likebehandlingsreglene.

- Vi er veldig godt fornøyd med at dommen i Arbeidsretten er klar og enstemmig. Hvis NHO hadde fått medhold i sitt syn ville det vært en direkte ulempe for ansatte i bemanningsforetak å være bundet av tariffavtale, sier Øygard. - Bemanningsforetak med egen tariffavtale kunne da lønnet sine utleide ansatte etter overenskomstens minstesatser, og eventuelt etter langt lavere satser enn ansatte i innleiebedriften som utførte samme type arbeid. Det ville vært en helt uholdbar situasjon!

Arbeidsrettens dom i dag og dommen fra Bergen tingrett om såkalt "fast ansettelse uten garantilønn", har i løpet av kort tid gitt LO og Fellesforbundet to svært viktige seire. Disse dommene viser at kampen for faste og trygge ansettelsesforhold, og kampen for det organiserte arbeidslivet, gir konkrete og svært viktige resultater.

Les hele dommen