Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forbauset over svekking av opplysningsplikt

- Vi ble ikkje så lite forbauset over forslaget om å svekke opplysningspliktet om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Vi trodde vi hadde regjeringen litt med på laget i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum da han mandag deltok i høringen i Stortingets finanskomité om Statsbudsjettet for 2018.

- En viktig del av dette arbeidet er å ha kontroll med hvem som får oppdrag og hvem som arbeider her i landet, påpekte forbundslederen.

- Den kontrollen svekker regjeringen gjennom redusert meldeplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Og det verste av alt – det kommer ikkje noe i stedet. Eg hadde virkelig forventet at det kom forslag om å opprette en registreringsplikt slik de har det i Sverige og Danmark. Eg oppfordrer komiteen om å skrote forslaget fra regjeringen.

- Eg oppfordrer også å skrote forslaget om tilstramminger i dagpengeordningen. Vi har et godt sikkerhetsnett i Norge, men alle veit at det ikkje er fett å leve på dagpenger. Forslaget om at det ikkje skal være anledning til å la gjennomsnittet av de tre siste års inntekt ligge til grunn for beregning av dagpenger, forstår eg ikkje og det opprører. En person som f.eks. har vært i fullt arbeid i 2015 og 2016, men som har blitt permittert 8 måneder i 2017, og så blir sagt opp til neste år, vil med gjennomsnittlig arbeidsinntekt tape over 50 000 kroner sammenliknet med dagens regler, sa Eggum.

Han tok også opp forslaget om å fjerne retten for veldig mange til å få fradrag for merkostnader med kost og losji. Han pekte på at det står i proposisjonen at det er pendlerboligens egnethet for matlaging, og ikke skattyterens egen vilje, som skal være avgjørende for å få fradrag. - De som har skrevet dette forstår neppe de fleste pendlere sin situasjon. For det første har alle pendlere merkostnader som ikkje-pendlere ikkje har, også med tilbereding av mat. For det andre er det ikkje så enkelt for en bygningsarbeider eller verftsarbeider etter 10-12 timers arbeidsdag å tilberede en skikkelig middag på brakka. Sjøl med adgang til rennende vatn og strøm i veggen er det ikkje så enkelt å bare sette i gang med middagslaging. For dem som er i en mer permanent pendlersituasjon vil mange av dem få rundt 10 000 kroner i økt skatt. Ikkje akkurat noe godt bidrag til å få arbeidsfolk til å være litt mer mobile.

Les brevet som Fellesforbundets har sendt finanskomiteen på Stortinget