Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forbud mot underbetaling av ansatte

Fra 1. januar 2018 blir det forbudt å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere over 18 år mindre enn 157,18 kroner per time. Den nylig vedtatte Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber.

Det er den statsoppnevnte, men uavhengige Tariffnemnda som har fattet dette viktige vedtaket. Grunnlaget var omfattende dokumentasjon om lønnsdumping i bransjen, lagt fram av LO/Fellesforbundet. Per i dag tjener hver fjerde hotell- og restaurantarbeider over 20 år under minstesatsen, så den nye forskriften vil ha stor betydning for mange.

Dette er de påbudte minstelønnssatsene fra 1. januar 2018, for alle som jobber i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter:

  • For arbeidstakere over for arbeidstakere over 20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år: 157,18 kroner per time.

Ungdomssatser:

o   16 år: 102,18 kroner per time
o    17 år: 111,68 kroner per time
o    18 år: 125,94 kroner per time


For innkvartering i bedriften kan arbeidsgiver maksimalt trekke følgende beløp fra bruttolønna:

•    For enkeltrom: 531,55 kroner per måned
•    Hvis du deler dobbeltrom 345,73 kroner per måned.

Minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskriften følger satsene i tariffavtalen de er basert på. Etter lønnsoppgjøret våren 2018 regner vi derfor med at satsene vil oppjusteres.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiverne følger allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om minstelønn. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomhetene pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

Blir du medlem i Fellesforbundet kan du få hjelp til å kreve den minstelønna du har rett på. Dersom flere organiserer seg, kan dere kreve en ordinær tariffavtale i bedriften. Tariffavtalen for hotell, restaurant og catering gir arbeidstakerne langt flere tillegg og rettigheter enn allmenngjøringsforskriften, som blant annet:

•    Høyere lønn for dem med fagbrev og/eller praksis
•    Lønnstillegg for arbeid på kveld, helg og natt
•    Høyere overtidsgodtgjørelse
•    Ekstra ferie og feriepenger
•    Avtalefestet pensjon (AFP)

For mer informasjon om allmenngjøring av tariffavtaler, se:

Allmenngjøring av tariffavtaler – en veileder for tillitsvalgte  
Arbeidstilsynet
Fafo Østforum