Hopp til hovedinnhold

Forbundet har laget etiske retningslinjer

Forbundsstyret i Fellesforbundet vedtok i mai etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i alle forbundets organisasjonsledd. - Etikk er læren om hva som er rett eller galt. Etikk gir deg regler og viser hva som kan hjelpe deg å velge hva som er det rette å gjøre i ulike situasjoner. Som ansatt eller tillitsvalgt i Fellesforbundet vil du møte situasjoner hvor det er grunn til å tenke over de etiske sidene av en sak. De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan du skal oppføre deg i tjenestesammenheng eller behandle en sak hvor noen du kjenner er involvert, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Sist oppdatert 30.10.2017 (kl. 09.08)

Eggum ber oss tenke over at det tar måneder og år å bygge tillit, men det tar bare noen sekunder å miste den! Han minner også om Einar Gerhardsens ord i «Tillitsmannen»: En tillitsmann skal gå foran i arbeid og interesse og være et eksempel for andre!

- Det er viktig at retningslinjene oppfattes som det de er, nemlig et hjelpemiddel for oss som er tillitsvalgte eller ansatte i alle forbundets organisasjonsledd, understreker Jørn Eggum.