Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Forsvaret har opptrådt tariffstridig

Arbeidsretten har slått fast at Luftforsvaret ikke kan kreve at Fellesforbundets medlemmer ved Forsvarets tekniske verksteder må signere på en kontrakt som gjør dem til militært ansatte med lav rang.-Vi er glade for at Arbeidsretten har gitt LO og Fellesforbundet medhold, sier sekretær Tor Schwenke.

Etter at Forsvarsdepartementet valgte å ikke følge sitt eget lønnsprosjekts anbefaling om å avvikle Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) som tariffavtale i Forsvaret, opprettholdt Luftforsvaret sitt ønske om å militarisere hele sin vedlikeholdsstruktur. Dette ville de bl.a. gjøre ved å stille som krav at sivilt ansatte måtte signere en kontrakt på at de ble konvertert til militært personell på laveste rangsnivå, før de var aktuelle kandidater til nødvendig opplæring for å kunne delta i det fremtidige vedlikeholdet av de nye kampflyene F-35.

LO/Fellesforbundet mente dette stred mot VO/Fs bilag 9 hvor det bl.a. fremgår at "at arbeidstakere ved tekniske verksteder i Forsvaret, som primært er beskjeftiget med verksteddrift, lønnes etter Verkstedoverenskomstens tariffsystem".

- Vi er svært fornøyd med at Arbeidsretten har gitt oss medhold i at å utelukkende tilsette militære teknikere vil være i strid med overenskomsten, sier Schwenke, som er ansvarlig for VO/F i forbundet. - Hadde Staten/Forsvaret vunnet frem med sitt syn, ville det vært kroken på døra for sivilt ansatte fagarbeidere innen kort tid, tror han.

I tillegg behandlet Arbeidsretten spørsmålet om Forsvaret kunne iverksette endringer i stillingsrammer som angår de overenskomstlønte, uten at dette var rettslig prøvd først dersom de ikke oppnår enighet med Fellesforbundet. Her frifant retten Staten/Forsvaret, men er tydelige i sine vurderinger av bestemmelsen. Frifinnelsen skyldes at det ikke forelå konkrete gjennomføringer av beslutninger om dette, men retten mener uenigheter må rettslig prøves først dersom Forsvaret ønsker å gjennomføre dette uten enighet.

- Jeg mener Arbeidsretten i sine merknader har gitt oss full støtte for vår tolking av dette, sier Schwenke.

Les dommen fra Arbeidsretten her.