Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Hele området bør konsekvensutredes

Fellesforbundet mener fortsatt at hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes. Derfor skulle jeg gjerne sett at Aps sentralstyrets kompromiss i går gikk lenger, sier forbundsleder Jørn Eggum.

-Det er i utgangspunktet ikke rasjonelle argumenter for å unnta så store deler av området for konsekvensutredning som sentralstyret i Ap nå går inn for. En konsekvensutredning er ikke det samme som åpning. Det er mange eksempler på områder som er konsekvensutredet etter petroleumsloven, men som ikke er åpnet for olje- og gassvirksomhet. Det er nettopp for å få klarhet i dette vi har konsekvensutredninger, sier Eggum.

Om dette vedtaket står seg, blir det viktig  med fremdrift for å konsekvensutrede  Nordland VI både for å sikre fremtidige arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten. . Samtidig er det viktig å få en avklaring for de lokale samfunnene og politikere fra landsdelen om det er mulig eller ikke med sameksistens mellom fiskeri og olje- og gassaktivitet i dette området.

Med kompromisset forventer vi nå at Ap er med oss på en sterk satsing på oljevernberedskap. I Nordland er denne kunnskapen allerede tilstede hos våre medlemmer på Nordlense i Fiskebøl. Aktuelle plasser for en oljevernbase er Fiskebøl, Røst eller Andenes. Hovedsaken nå er satsingen på oljevern forsterkes. Sannsynligheten for utslipp er uansett mye større fra skipstrafikken enn fra olje- og gassaktiviteten.

Les også