Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ingen klåing, takk!

Ny rapport fra FAFO viser at 1 av 5 har opplevd seksuell trakassering på jobb!Det er ikke greit! Jørn Eggum, Mette Nord, Peggy Følsvik og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil at arbeid mot seksuell trakassering må inn i det systematiske HMS-arbeidet, og inviterer arbeidsgiverne og arbeidsministeren og de andre arbeidstakerorganisasjonene til en felles innsats.

Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner. 

Vi trenger arbeidsplasser som gjør det de kan for hindre seksuell trakassering. Og vi trenger ansatte som føler seg trygge på at de får støtte og blir tatt alvorlig når de sier ifra. Å være trygg på jobb, betyr også å være trygg mot seksuell trakassering.

Trepartssamarbeidet og bevisstgjøring må være sentrale virkemidler. Vi står klare til å gjøre vår del av arbeidet, fortsetter de. 

Les hele innlegget i Dagbladet.