Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Innspill til budsjettkonferansen

Regjeringen er denne uka samlet til budsjettkonferanse for å starte dørftingene om statsbudsjett for 2018. I forkant av konferansen har Fellesforbundet kommet med innspill.

-    Fellesforbundet mener at tiltak for å styrke sysselsettingen og få redusert ledigheten er den aller viktigste oppgaven i statsbudsjett for neste år. Rettnok finnes ser en nå enkelte lyspunkt i arbeidsmarkedet  ved at bedrifter får flere ordrer, men vi må ikke glemme at ledigheten ligger på et svært høyt nivå. Fellesforbundet understreker at sysselsettingsgraden er fallende, og særlig synker den blant ungdom og yngre arbeidere.
-    Særlig må næringspolitikken styrkes gjennom målrettede tiltak rettet mot investeringer og forskning, og også gjennom mer bransjerettede tiltak. Arbeidsmarkedstiltakene må omfatte flere og den særskilte sysslesettingspakka som har vært en del av budsjettene for 2016 og 2017 må videreføres og styrkes.
-    Forbundet har sendt brev til statsministeren og finansministeren om forbundets mer overordnede synspunkter (se lenke) og vi har i tillegg oversendt mer detaljerte og konkrete brev til 6 ulike fagstatsråder. 

Se brev om budsjettet