Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Reiste til Polen for å rekruttere!

Fellesforbundets avdeling 118 Sunnhordaland Hardanger prøver nye metoder for å få organisert flere arbeidere i bemanningsbyrå, og knytte de medlemmene Fellesforbundet har der sterkere til fagbevegelsen. De tok turen til Polen, og der fikk de knytte bånd til nærmere 30 ansatte som alle skal jobbe i Norge.

De tok initiativ, sammen med klubben i Ventor (polsk bemanningsselskap), til et kurs for arbeidere som skal begynne å jobbe for blant annet Kværner Stord. Organisasjonsarbeider Rose Maiken Flatmo reiste sammen med Kjetil Larsen i forbundets tariffavdeling til Debica i Polen. Her møtte de klubbleder i Ventor Construction, Lukasz Wiktorski, og i underkant av 30 ansatte som alle skal jobbe i Norge.

Kurset tok for seg over to dager hvorfor det er viktig å være organisert, allianse mellom norske og utenlandske arbeidere, klassetilhørighet, arbeiderklassens historie i Norge, hvordan lønna blir forhandlet og Fellesforbundets oppbygning og virkemåte.

Både arrangører og deltakere var veldig fornøyd med kurset. Lukasz Wiktorski, som også sto for tolkinga under kurset oppsummerer - Dette kurset har vært veldig nyttig, og til stor hjelp for vervet mitt. Det har også knytta oss polske arbeidere nærmere Fellesforbundet og gitt oss en identitet som fagforeningsmedlemmer. Rose Maiken Flatmo vil også berømme Ventor, som la forholdene til rette for at kurset kunne gjennomføres.

Dette er en måte flere avdelinger kan jobbe opp mot innleide arbeidere på. For mer informasjon, kontakt avdeling 118.