Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Kritisk til forslag fra regjeringen

-Fellesforbundet er kritisk til regjeringas forslag til strengere regulering av innleie fra bemanningsbransjen. Forbundet mener samlet sett at forslagene kan føre til økt bruk av innleie fra bemanningsselskaper, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Forbundet har i dag oversendt sine synspunkter til LO.

- Det er bra at regjeringa deler vårt syn om at det er nødvendig å ha en definisjon i arbeidsmiljøloven hva en fast stilling skal være for noe. Men når den foreslåtte presiseringen av «fast stilling» mangler krav til arbeidsplan, sier vi nei. Vi mener at en fast stilling skal inneholde en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Hvis ikke er det ingen reell forutsigbarhet for arbeidstakeren, påpeker nestlederen.

-Regjeringa kan tenke seg å sette en kvote for hvor mye hver enkelt virksomhet kan leie inn. Dette er et forslag vi er helt imot. Når forslaget foreslås å gjelde for en virksomhet, som kan byggeplasser flere steder i Norge, og ikke en byggeplass, kan en kvote på 10-15 prosent kunne stimulere til mer innleie heller enn å forhindre det. Innleie fra bemanningsselskap skal etter forbundets syn bare være tillatt der innleie er hjemlet i en landsdekkende tariffavtale og avtalt med tillitsvalgt på den enkelte bedrift. Inntil slik bestemmelse gjelder bør det innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen, sier Steinar Krogstad.
 
Se hele uttalelsen