Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Må ha forutsigbare eksportregler

-Forsvarsindustrien er viktig for framtidig innovasjon og arbeidsplasser i Norge. – Da må vi ha et forutsigbart eksportregelverk, sier rådgiver Jørn Prangerød (til venstre på bildet) i Fellesforbundet, som denne uka deltok i stortingshøring om temaet.

- Det er bred enighet om at Norge må satse på kompetansearbeidsplasser. I en global verden med stadig tøffere konkurranse betyr det at vi må ha næringer i dette landet som kan bære det lønns- og kostnadsnivå vi har. Forsvarsindustrien har vist at den kan det, mener Prangerød.

På vegne av forbundet understreket han viderer at det er helt avgjørende med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for eksport, og siden forsvarsindustrien av naturlige årsaker er veldig ”politisk”, så er det ekstremt viktig at det er bred tilslutning om dette i Stortinget.

Høringen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, ble holdt i Stortingets forsvars- og uterikskomité. Prangerød fremmet Fellesforbundets synspunkter sammen med LO og Norsk Industri.

Medlemmene i Utenriks- og forsvarskomiteen hadde flere spørsmål knyttet til eksporten av norsk forsvarsmateriell til Saudi Arabia og Emiratene. Selv om norsk eksport av utstyr dit er beskjeden, er det likevel et krevende spørsmål og en vanskelig sak.

– Hvis Norge ensidig skulle endre sitt regelverk over natta, så vil ikke det bare få konsekvenser for eksport til det landet man søker å ramme, men det vil skape usikkerhet også i forhold til andre land vi eksporterer til. Dersom det blir skapt et inntrykk av at Norge endrer sitt regelverk litt etter som vinden blåser, vil også andre nasjoner være varsomme med å kjøpe forrsvarsmateriell fra Norge fremover. Vi må huske at dette gjerne er kontrakter som innebefatter vedlikehold og salg av reservedeler i 20-30 år etter at materialet er levert. Kjøperne kan ikke risikere at de ikke får utført vedlikehold på produkter de har investert millioner og milliarder på å anskaffe. Norsk forsvarsindustris troverdighet som vi har brukt generasjoner på å bygge opp vil da raskt kunne bli borte, påpeker Jørtn Prangerød.

- Fellesforbundet mener at stopp av eksport til enkeltnasjoner ved spesielle hendelser, åpenbare brudd på menneskerettigheter osv selvsagt er greit. Men ensidig norske og generelle endring i regelverket vil ramme industrien hardt. Vi mener at alle eksportlisenser må behandles individuelt. Stortinget skal vedta prinsippene for dette, men utøvelsen av regelverket er det Utenriksdepartementet (UD) som må håndtere. Det er UD som har best informasjon og innsikt i slike krevende problemstillinger. Fellesforbundet har tillit til at regjeringen og UD er i stand til å behandle dette på beste mulig måte, siker han.

Forsvarsindustrien er viktig både for Forsvaret og for næringsutviklingen i Norge. Bedriftenes kunnskap og kompetanse er en del av norsk forsvarsevne da våre forhold krever nasjonale løsninger og tilpasninger. Samtidig er Forsvarsindustrien en høyteknologisk næring med kompetansebaserte arbeidsplasser. Næringen representerer rundt 5000 årsverk i om lag 140 ulike bedrifter som er lokalisert i alle landets fylker.