Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Mekling for AIM på Kjeller

I dag torsdag starter meklingen for bedriften AIM på Kjeller. Hvis partene ikke blir enige før fristen går ut ved midnatt, vil 227 av Fellesforbundets medlemmer gå ut i streik ved arbeidstidas begynnelse fredag.

Meklingen er en del av LO Stat – Spekter-oppgjøret. Det viktigste spørsmålet som må avklares i meklingen er knyttet til tjenestepensjon. - Etter flere runder har AIM gått med på at en innskuddsbasert tjenestepensjon skal finansieres av bedriften (utenfor rammen) og være frivillig.  Problemet er at bedriften stiller som vilkår at mesteparten av årets lønnsoppgjør skal legges utenfor tabellen i overenskomsten. Dette betyr at lønnstillegget gis på navn, slik at nyansatte ikke får ta del av lønnsveksten, forteller sekretær Trygve Skogseide i Fellesforbundet som har ansvaret for overenskomsten.

- Bedriften vil også bruke deler av oppgjøret til å gi ekstra tillegg til arbeidstakere på helikopterverkstedet, komposittverkstedet og motorverkstedet. Dette vil føre til at ansatte med likt fagbrev lønnes ulikt. Vi har skissert en løsning hvor særtilleggene ikke gis på navn, men på avdeling. Dette har bedriften så langt ikke akseptert, forteller Skogseide.